Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i przepisów o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich organizujących w ten dzień wesela i jego uczestników.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i przepisów o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich organizujących w ten dzień wesela i jego uczestników.

W dekrecie opublikowanym na stronie archidiecezji lubelskiej abp Budzik wyraził zgodę, "aby po wyczerpaniu możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, nupturienci mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek". Wyłączył z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.

Udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego oraz od przepisów o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłosierdzia i modlitwy - czytamy w dekrecie. 

Abp Budzik podkreślił, że u podstaw jego decyzji jest trwający w kraju stan epidemii i związana z nią "konieczność przełożenia zaplanowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa oraz racje duszpasterskie, dobro narzeczonych i ich rodzin".

Zaznaczył, że "możliwość skorzystania z zezwolenia kończy się z upływem 30 czerwca 2021 r."

Przypomniano, że zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego "wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość".

Ponadto "wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia".

Dla słusznej przyczyny, poszczególni wierni lub poszczególne wspólnoty wiernych mogą otrzymać dyspensę od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku - przypomniano.