Raport NIK nie pozostawia złudzeń: nasz narodowy przewoźnik lotniczy nie ma ani majątku ani pieniędzy, które pozwoliłyby mu sfinansować rozwój i znaleźć inwestora - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Z raportu NIK, do którego dotarł DGP wynika, że zysk osiągnięty przez LOT z działalności podstawowej w 2014 r. "nie daje podstaw do stwierdzenia, że istnienie spółki nie jest zagrożone, ani że osiągnie ona trwałą rentowność z latania".

W 2012 r. LOT otrzymał 527 mln zł pomocy publicznej, która uchroniła go przed upadłością. Dokonał też działań restrukturyzacyjnych, które przyniosły poprawę wyników. Jednak nadal znajduje się w trudnej sytuacji. Najważniejsze problemy to brak nieobciążonych aktywów i zadłużenie generujące wysokie koszty obsługi.

Firma nie ma źródeł finansowania koniecznych inwestycji, m. in. we flotę.

Cały artykuł w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

(mal)