Więźniowie z Zakładu Karnego w Garbalinie w Łódzkiem przez rok uprzątnęli ponad 1200 ton śmieci, zalegających na łódzkich ulicach. Brali też udział w akcjach zleconych przez magistrat, m.in. akcji grabienia i zbierania liści oraz "akcji zima".

Praca skazanych na ulicach Łodzi była możliwa dzięki umowie między tamtejszym Zakładem Usług Komunalnych, a Zakładem Karnym w Garbalinie.

Od sierpnia ub. roku więźniowie sprzątali kilkadziesiąt łódzkich ulic, kilka osiedli mieszkaniowych oraz dwa parki. Ponadto udrożnili kanał rzeki Łódki, zlikwidowali sześć dzikich wysypisk oraz uczestniczyli w rewitalizacji tzw. Górki Retkińskiej na osiedlu Retkinia. W sumie - jak wyliczył Łódzki Zakład Usług Komunalnych - na jednego skazanego przypadał dziennie 1 ha terenu do sprzątania.