Wczoraj rozpoczęły się międzyresortowe konsultacje w sprawie kolejnej, drugiej listy deregulacyjnej. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" znalazło się na niej blisko 100 zawodów. Lista ma być gotowa w lipcu.

Lista zawiera przede wszystkim zawody związane z finansami, takie jak np. doradca inwestycyjny, makler czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie zawody te są ściśle licencjonowane, a na prowadzenie ksiąg rachunkowych trzeba mieć państwowy certyfikat. Na liście Komisji Nadzoru Finansowego jest ponad 2,5 tysiąca maklerów i zaledwie 383 doradców inwestycyjnych.

Resorty nadesłały swoje propozycje. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza, że w tej fali mają być deregulowane zawody związane z finansami. Ale zmiany czekają także inne profesje, takie jak rzeczoznawca samochodowy, instalator kuchenek gazowych i urządzeń grzewczych czy leśnik.

Ministerstwo Finansów chce uwolnienia m.in. zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dziś, aby prowadzić księgowość na zlecenie, trzeba mieć państwowy certyfikat. Resort finansów wydał około 90 tys. tych certyfikatów, teraz proponuje zniesienie tego wymogu.

Jednak podobnie jak w przypadku innych profesji propozycje zmian są oprotestowywane przez zainteresowanych.

Sprawdź listę zawodów, do których dostęp będzie łatwiejszy!