Leśnicy z Warmii i Mazur przeprowadzili niecodzienny zabieg przeszczepienia grzybni miękusza szafranowego. To ginący gatunek grzyba, którego siedlisko znajduje się m.in. w Puszczy Piskiej.

Miękusz szafranowy to wyjątkowo rzadki grzyb wielkoowocnikowy, który w Polsce żyje na martwych lub zamierających starych dębach. W tym roku jedyne znane stanowisko z Puszczy Piskiej - zlokalizowane w Nadleśnictwie Strzałowo - uległo częściowemu zniszczeniu.  Z trzech owocników pozostał tylko jeden cały i część drugiego.

Pozostawione  ślady wskazywały na to, że celowego zniszczenia dokonał człowiek. Ponieważ pniak, na którym od 2013 roku występują owocniki miękusza szafranowego jest już w stanie mocno posuniętego rozkładu (to znaczy, że zbliża się nieuchronnie koniec dobrego pożywienia dla miękusza) , leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie podjęli próbę aktywnej ochrony tego wyjątkowo rzadkiego w skali kraju grzyba.

Leśnicy pobrali pięć fragmentów grzybni z martwego drzewa i przenieśli je w nowe miejsca. Teraz wszystko trzeba będzie obserwować. Jeżeli się przyjmie to za kilka lat pojawią się nowe owocniki - powiedział naszemu reporterowi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Cała operacja przeniesienia grzybni była nadzorowana przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz mykologów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.