Lekarskie związki zawodowe chcą, aby Główny Inspektorat Pracy przeprowadził powszechną kontrolę szpitali pod kątem przestrzegania prawa o czasie pracy lekarzy. Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie przepisy o 48-godzinnym tygodniu pracy.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skierował do GIP Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. OZZL twierdzi, że ma sygnały z całego kraju, że wielu dyrektorów szpitali zamierza łamać nowe prawo.

1 stycznia wchodzi w życie unijne prawo - przyjęte przez Polskę w nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - które mówi, że czas pracy lekarza wynosi 48 godzin tygodniowo. Czas ten może być wydłużony do 72 godzin, jeśli lekarz wyrazi na to pisemną zgodę.