"Życie i decyzje polityczne gen. Wojciecha Jaruzelskiego są kontrowersyjne, będą różnie oceniane, ale uważam, że odszedł człowiek, który starał się jak najlepiej służyć Polsce" - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Generał Wojciech Jaruzelski zmarł po południu w Warszawie. Miał 91 lat. Według Kwaśniewskiego, Wojciech Jaruzelski powinien spocząć na Powązkach.

Według Aleksandra Kwaśniewskiego, gen. Jaruzelski był jedną z najważniejszych postaci Polski w ostatnich kilkudziesięciu latach.

To człowiek, który miał wpływ na wszystko, co działo się w ósmej i dziewiątej dekadzie XX w. Jako żołnierz przeszedł niezwykłą drogę, od szlacheckiego domu - przez Syberię, po służbę w ludowym wojsku polskim. Polityczna rola gen. Jaruzelskiego ma dwa najważniejsze znaki: stan wojenny i Okrągły Stół - podkreślił.

Zdaniem Kwaśniewskiego, gen. Jaruzelski wprowadzając stan wojenny musiał podjąć "niezwykle trudną i dramatyczną decyzję, wobec zagrożenia interwencją radziecką".

Kwaśniewski podkreślił, że gen. Jaruzelski z oddaniem pełnił funkcję prezydenta Polski. Był przekonany o potrzebie wspierania polskich reform - dodał.

W rozmowie z reporterem RMF FM Grzegorzem Kwolkiem Aleksander Kwaśniewski przyznał, że Wojciech Jaruzelski powinien spocząć na Powązkach. Zastrzegł jednak, że decyzja w tej sprawie należy do rodziny zmarłego.

Zasłużył się Polsce i walczył o Polskę tak jak on to rozumiał i jakie były okoliczności. Był polskim patriotą i starał się swoje zadanie wykonywać tak jak najlepiej potrafił. Należy mu się i godne miejsce, i państwowy patronat nad tym wszystkim - zaznaczył. 

Zmarł po długiej chorobie

Generał zmarł po południu w szpitalu w Warszawie, gdzie przebywał z przerwami od kilku miesięcy.

Miał 91 lat. W 2011 r. zdiagnozowano u niego chłoniaka, miał też powikłania po chemioterapii. Podczas ostatniego pobytu w WIM usunięto mu port naczyniowy do podawania leków w chemioterapii. Wcześniej był na rehabilitacji w Busku-Zdroju po poprzednim czteromiesięcznym pobycie w wojskowym instytucie. Przebywał tam z powodu znacznego osłabienia wynikającego z nasilenia niewydolności krążenia. Również w 2013 r. generał był hospitalizowany kilkakrotnie.

Gen. Wojciech Jaruzelski był przywódcą PRL i PZPR w latach 80. ubiegłego wieku, przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podczas stanu wojennego, prezydent w latach 1989-90.

Na postać Jaruzelskiego największy cień rzuca decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Do końca życia generał jej bronił. Argumentował, że ocaliła ona Polskę przed "wielowymiarową katastrofą".

Pod koniec lat 80. był jednym z architektów Okrągłego Stołu, pierwszym prezydentem po '89 oraz inicjatorem powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

(abs)