W tym miesiącu oddamy Amerykanom graniczącą z Iranem prowincję Wasit. Równocześnie minister obrony Aleksander Szczygło zaprzecza, że została podjęta decyzja o przedłużeniu polskiej misji w Iraku na przyszły rok.

Zmniejszenie polskiej strefy w Iraku nie oznacza jednak ograniczenia kontyngentu. Kolejna zmiana, która już teraz przygotowuje się do wyjazdu będzie liczyć również blisko 900 żołnierzy. Liczby żołnierzy nie można zmniejszyć, mimo że polska strefa kurczy się – powiedział reporterowi RMF Aleksander Szczygło. Po oddaniu prowincji Wasit Amerykanom, polscy żołnierze będą stacjonować tylko w jednym miejscu - w bazie Echo w Diwaniji. Proces wycofywania się z rejonu irańskiej granicy potrwa kilka tygodni.

W Iraku służy obecnie około 900 polskich żołnierzy. W grudniu zeszłego roku prezydent Lech Kaczyński zdecydował o przedłużeniu polskiej misji w Iraku do końca 2007 roku.

Z wnioskiem w sprawie przedłużenia obecności polskich wojsk w misjach zagranicznych występuje do rządu minister obrony; następnie Rada Ministrów przedkłada taki wniosek prezydentowi, do którego należy ostateczna decyzja.