Niesiemy w sobie dla Unii Europejskiej i świata europejskiego potrzebę powrotu do uporządkowania wartości, z których cywilizacja europejska wyrasta; do nich należy chrześcijaństwo - powiedział Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu otworzył drugi dzień odbywającej się w Krakowie konferencji - Forum Prawo dla Rozwoju. Forum jest międzynarodowym kongresem prawno-ekonomiczno-społecznym. Tematyka obrad podzielona jest na trzy bloki: sprawiedliwość i bezpieczeństwo, prawo i gospodarka oraz cywilizacja i wartości.

Wiemy, jak ważną sprawą jest dobre prawo. Można powiedzieć, że również wiemy, jak je wprowadzać i jak je wdrażać. Chyba najlepszym przykładem dobrego wprowadzenia i wdrożenia przepisów, to wprowadzenie przepisów ułatwiających w Polsce zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na omijaniu i wyłudzaniu podatku VAT - ocenił Kuchciński.

Jak dodał, przyjęte zostały też "właściwe rozwiązania w polityce migracyjnej, które zwiększają bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli". Jak wiemy, większość państw europejskich przychyla się do tych stanowczych decyzji, jakie nasz rząd od szeregu lat postulował w tej kwestii - dodał.

Widzimy też potencjał Europy Środkowej (...) rozwijamy projekt Trójmorza. Zakładamy, że ta współpraca będzie dodatkową mocną dźwignią dla współpracy gospodarczej państw UE - mówił marszałek Sejmu.

Jak podkreślił Kuchciński, kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że "niesiemy w sobie dla Unii Europejskiej i świata europejskiego potrzebę powrotu do uporządkowania wartości, z których UE i cywilizacja europejska wyrasta". Do nich należy chrześcijaństwo, chrześcijańska koncepcja natury człowieka, chrześcijański system życia społecznego. Widzimy, że dziś są one zapomniane, a przyświecały przecież ojcom zjednoczonej Europy i powinny wrócić na forum polityczne i prawotwórcze, jako bardzo mocny fundament naszej cywilizacji - powiedział.

Te wyzwania cywilizacyjne, które stoją przed nami, związane z nowoczesnymi technologiami, z innowacyjnością i nowymi sposobami komunikowania się, one wymagają pewnego fundamentu. Sądzimy, że tym fundamentem powinny być odniesienia do wartości chrześcijańskich i wskazania, że celem naszego działania w życiu publicznym jest człowiek - zaznaczył Kuchciński.


Również wicepremier Beata Szydło podczas otwarcia drugiego dnia obrad Forum powiedziała, że "w swych programach odwołujemy się do korzeni UE". Bardzo często jest też tak, że może się wydawać, iż nie jesteśmy rozumiani, a pozostała część UE nie dostrzega takiej wagi wartości, potrzeby budowania polityki w oparciu o te korzenie - zaznaczyła.

Ale ja muszę z satysfakcją powiedzieć, że nasze postrzeganie UE zaczyna we wspólnocie dominować, że zaczynamy być postrzegani jako ten region, który nie tylko dynamicznie się rozwija (...). A więc budujemy tę naszą część Europy mając nadzieję, że będzie ona przykładem dla całej UE i stanie się ona najbardziej dynamiczną siłą, która pozwoli zreformować UE - mówiła Szydło.

Do uczestników Forum list skierował także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nawet jeśli mamy do czynienia z trwałym wzrostem oraz stabilnymi warunkami życia i prowadzenia działalności gospodarczej, to z prawdziwym rozwojem mamy do czynienia wtedy, kiedy działamy według wartości, kiedy te ostatnie wyznaczają cele i sposoby naszej aktywności godząc to, co indywidualne z potrzebami wspólnot, w których żyjemy - napisał lider PiS w tym liście. 

(j.)