Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników resortu. Próbują oni telefonicznie wyłudzać pieniądze od obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Jak poinformował resort, w ostatnim czasie odnotowano, że oszuści podszywają się pod numer telefonu ministerstwa dostępny na stronach internetowych - 022 523-90-00. “Osoby wykonujące połączenia telefoniczne kontaktowały się z obcokrajowcami przebywającymi na terytorium Polski informując m.in., że w trakcie procedury wizowej aplikant nie dopełnił wszystkich formalności, np. przekazał niekompletną dokumentację lub podał błędne dane osobowe, co z kolei miało skutkować groźbą wydalenia tego cudzoziemca z Polski" - wyjaśniono.

Ministerstwo podało, że w celu uniknięcia rzekomej procedury deportacji oszuści żądali wpłaty określonej kwoty pieniężnej przy wykorzystaniu firm zajmujących się międzynarodowym przekazem pieniędzy.

"Mając powyższe na uwadze wyjaśniamy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podejmuje kontaktu z cudzoziemcami przebywającymi na terenie Polski. Organami wizowym są konsulowie pracujący w placówkach poza granicami Polski"- zapewnił resort. Zasugerowano też, by o podobnych próbach oszustwa informować zarówno resort, jak i policję.