Ks. Paweł Rytel-Andrianik zastąpi ks. Józefa Klocha na stanowisku rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Józef Kloch piastował tę funkcję przez 12 lat.

Jeżeli miałbym użyć trzech słów, żeby określić siebie, to byłoby: jestem księdzem katolickim - przedstawił się dziennikarzom nowy rzecznik. To, że jest się księdzem katolickim, czyli Kościoła Powszechnego, pokazuje, że jest się częścią wielkiej wspólnoty Kościoła na świecie - dodał. Z tego wynika - mówił nowy rzecznik - że "jesteśmy w rodzinie, a w rodzinie mówi się szczerze".

Pytany o współpracę z mediami ks. Rytel-Andrianik odpowiedział, że "z zamiłowania" jest dziennikarzem. Zadeklarował, że w sprawie in vitro, związków partnerskich i konwencji antyprzemocowej będzie polegał na opiniach specjalistów z danej dziedziny. Zawsze trzeba rozmawiać ze wszystkimi osobami - powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik przytoczył też słowa jednego z hierarchów: Musimy uczyć się przekazu Ewangelii w 140 znakach, bo tyle mieści Twitter.

Nowy rzecznik ma 38 lat i jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. z rąk bp. Antoniego Dydycza. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Ostrożany. Do tej pory mieszkał w Rzymie, ale we wtorek zadeklarował, że będzie przebywał w Warszawie. W Rzymie ks. Rytel-Andrianik wykłada biblistykę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Jest także wykładowcą w drohiczyńskim seminarium duchownym i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Niedziela".

Ks. Rytel-Andrianik ma doktoraty z nauk biblijnych i studiów orientalnych. Studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża i Papieskim Uniwersytecie Antonianum oraz w Jerozolimie w Studium Biblicum Franciscanum, Ecole Biblique, Uniwersytecie Hebrajskim i Hebrew Union College, a także na Oksfordzie. Posługuje się 16 językami obcymi, szczególnie angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i współczesnym hebrajskim. Współpracował już z biurem prasowym KEP podczas ostatniej wizyty polskich biskupów w Rzymie.

Ks. Rytel-Andrianik pochodzi miejscowości Rytele Święckie na Podlasiu (administracyjnie woj. mazowieckie), gdzie mieszkańcy od XVI w. mają dwuczłonowe nazwiska.

Ks. Kloch decyzję o odejściu z funkcji ogłosił w marcu. Jak wyjaśniał wtedy, podjął ją sam, bo chce się skupić na pracy wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
(j.)