Na stacjach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 10 wynosi powyżej 150 mikrogramów/m3. To oznacza, że ilość zanieczyszczeń wpływających na powstawanie smogu znacznie przekracza dopuszczalny limit.

Krakowscy urzędnicy informują, żeby przed wyjściem z domu, sprawdzać o poranku poziom zanieczyszczenia powietrza. Dotyczy to głównie osób starszych, dzieci,  osób z chorobami dróg oddechowych i układu krwionośnego. Pomiary dostępne są na stronie internetowej WIOŚ.

Przy wysokim stężeniu pyłów zawieszonych w powietrzu, eksperci zalecają ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego, wymagającego intensywnego oddychania przez usta, na otwartej przestrzeni.Osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe leki i stosować się do zaleceń lekarza. 

W Krakowie jest 25 tys. pieców węglowych, które przyczyniają się do wzrostu stężenia szkodliwych pyłów. W stolicy Małopolski norma dla poziomu zanieczyszczeń przekraczana jest nawet przez 150 dni w roku, często trzykrotnie.  

(dp)