Ponad dwa tysiące złotych straciło krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z powodu wadliwie działającego system poboru opłat ViaToll. Z kont firmy zniknęły pieniądze, podobnie jak stało się w przypadku tysięcy innych polskich firm transportowych.

Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Grzyb, trasy ośmiu podmiejskich linii MPK przebiegają płatnymi odcinkami dróg. Na liniach tych kursuje codziennie 50 autobusów. Każdy pojazd wyjeżdżający w trasę musi mieć zamontowany viaBox. Ale te urządzenia nie działają poprawnie. W rezultacie z kont MPK zaczęły nagle znikać nienależnie pobrane pieniądze.

Było kilkadziesiąt takich przejazdów autobusowych, za które właściciel systemu pobrał nam opłaty, a których w rzeczywistości nie było i tych opłat nie powinno być pobranych - wyjaśnia Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.

Spółka wystąpiła już z żądaniem zwrotu pieniędzy. Chce także, by zmieniły się przepisy i transport publiczny nie podlegał opłatom za korzystanie dróg objętych e-mytem.

Krakowskie MPK poprosiło Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, by w imieniu wszystkich przedsiębiorców wystąpiła do Sejmu o zmianę prawa. Ale dojdzie do tego już po wyborach.