​Do północy obowiązuje drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza - poinformował w czwartek krakowski magistrat, powołując się na Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzegł o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10.

Władze Krakowa przypomniały, że od 1 września 2019 r. na terenie gminy miejskiej obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych - węgla i drewna. Jeśli temperatura powietrza przekroczy 5 st. C, policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza - m.in. dzieci, młodzież poniżej 25. roku życia, seniorzy, osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia, z alergiami skóry i oczu - powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, szczególnie ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni.

Informacje o stanie jakości powietrza są na stronie internetowej GIOŚ oraz w aplikacji Powietrze Kraków.