K​rajowe Biuro Wyborcze pomyślnie zakończyło pierwszy z serii testów Systemu Wsparcia Organów Wyborczych - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. PKW podała, że test dotyczył modułów odnoszących się do wyborów samorządów.

System Wsparcia Organów Wyborczych został przygotowany przez Krajowe Biuro Wyborcze, które odpowiada również za regularne testowanie systemu do planowanych na jesień 2018 r. wyborów samorządowych. PKW poinformowała na swojej stronie internetowej, że pierwszy z serii testów - odbywający się w całym kraju i dotyczący modułów związanych z wyborami samorządowymi - zakończył się sukcesem.  

W ramach pierwszego testu Systemu WOW przeprowadzono m.in. testową rejestrację komitetów wyborczych, podczas której zarejestrowano 14 ogólnopolskich i 1524 komitety lokalne. Do systemu wprowadzono też składy 1152 terytorialnych komisji wyborczych, liczących w sumie 9113 członków.

W przywołanej na stronie wypowiedzi szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj zaznaczyła, że KBW sprawdzało dokładnie takie same procedury, jakie będzie wykonywało po zarządzeniu wyborów. 

Na żadnym etapie testu nie zostały stwierdzone błędy prawne i merytoryczne, a zgłaszane propozycje i sugestie dotyczyły jedynie kwestii technicznych oraz zwiększenia funkcjonalności systemu
- podkreśliła Tokaj. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego testu, bo to jest w praktyce symulacja wyborów samorządowych - dodała.

PKW zapowiedziała, że kolejny test rozpocznie się w poniedziałek 16 października. Sprawdzane będą wówczas moduły rejestracji list kandydatów do rad gmin, powiatów i województw oraz rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Testowane będzie również nadawanie numerów list ogólnopolskim i lokalnym komitetom wyborczym, a następnie powołane zostaną składy obwodowych komisji wyborczych.

(ph)