Koszalin chce być większy i wchłonąć sąsiadujące z miastem sołectwa. ​W poniedziałek rozpoczną się konsultacje społecznie w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta. Będą trwały dwa tygodnie.

20 grudnia koszalińscy radni zgodzili się na wszczęcie procedury zmierzającej do poszerzenia jego granic administracyjnych o sołectwo Kretomino (gmina Manowo), sołectwo Mścice (gmina Będzino) i część sołectwa Stare Bielice (gmina Biesiekierz). Na skutek tych zmian miasto powiększyłoby się o ponad 2 tys. ha  i o ok. 3,5 tys. mieszkańców. 

O wszczęciu procedury zmierzającej do zmiany granic Koszalina miasto poinformowało gminy będące stronami w tym postępowaniu. 

We wtorek prezydent i sekretarz Koszalina przekazali, że uwzględnione w procedurze konsultacje społeczne dla mieszkańców Koszalina rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 13 lutego

Polegać będą na wypełnieniu ankiety pytaniem czy jesteś za czy przeciw poszerzeniu granic miasta Koszalina. Ankietowani będą musieli też określić czy są obecnie mieszkańcami Koszalina. Jeśli tak, powinni zaznaczyć w ankiecie nazwę osiedla, które zamieszkują.

Sekretarz miasta Tomasz Czuczak poinformował, że dla mieszkańców dostępne będą dwa kanały konsultacyjne. 

Stacjonarny w ratuszu w godzinach pracy urzędu, gdzie można będzie na miejscu wypełnić ankietę i wrzucić do urny, a także w siedzibach rad osiedli podczas ich dyżurów.  

Ankieta dostępna będzie także w internecie, na stronie urzędu miasta w zakładce konsultacje społeczne. 

Jeśli aglomeracja jest większa, większy jest potencjał rozwoju, przyciągania inwestorów, ważnych wydarzeń kulturalnych. Większy jest potencjał turystyki - argumentował potrzebę powiększenia Koszalina prezydent Piotr Jedliński. Zaznaczył przy tym, że nie zamierza konkurować z nadmorskim Mielnem, ale chce, by Koszalin był atrakcyjnym zapleczem dla turystów w razie niepogody. 

Jedliński podkreślił, że Koszalin mieszkańcom sołectw, których przyłączeniem miasto jest zainteresowane, zapewni poprawę jakości życia, poprzez niższe rachunki za wodę i ścieki, niższe stawki podatku od nieruchomości, korzystny sposób rozliczania opłat za wywóz odpadów, darmowe przejazdy komunikacją miejską dla seniorów i dzieci.

Dodał, że w Koszalinie powstanie nowy dworzec PKP, krzyżują się tu nowo powstające drogi ekspresowe S6 i S11, zbrojone będą pod kolejne inwestycje tereny w koszalińskiej podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto do Programu Inwestycji Strategicznych złożyło projekty o wartości blisko 113 mln zł. 

Po konsultacjach społecznych wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami tych konsultacji rada miejska skieruje do wojewody, który zaopiniuje go i następnie przekaże ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Stosowny wniosek do MSWiA powinien zostać złożony do 31 marca 2022 r. Ostateczną decyzję do 30 czerwca 2022 r. podejmie Rada Ministrów. Jeśli ta będzie pozytywna, zmiany dotyczące granic Koszalina wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.