Posłowie mimo nacisków przedstawicieli branży piwnej przyjęli poprawkę Senatu zwiększającą podatek akcyzowy na ich wyroby. Jednocześnie Sejm zdecydował o wprowadzeniu akcyzy na kosmetyki. Podatku nie nałożono zaś m.in. na jachty i sprzęt elektroniczny wysokiej klasy.

Zgodnie z poprawką Senatu maksymalna stawka akcyzy na piwo wrośnie do 6,86 zł od hektolitra za każdy stopień Plato wyrobu, czyli stopień zawartości ekstraktu.

Posłowie odrzucili z kolei propozycje senatorów dotyczącą zniesienia akcyzy na kosmetyki oraz zmian zasad obliczania podatku nakładanego na tytoń do palenia (stawka akcyzy będzie wynosić 120 zł za każdy kilogram i 50 proc. maksymalnej ceny).

Posłowie zdecydowali też, inaczej niż chciał Senat, że podatkiem akcyzowym nie zostaną obłożone jachty, łodzie żaglowe, łodzie wycieczkowe i sportowe. Podatkiem akcyzowym nie zostanie obłożony także sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, co proponował Senat.

22:30