Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker o przedłużeniu kontroli na polsko-słowackiej granicy. Będą one prowadzone do 2 stycznia 2024 r.

"Utrzymano dotychczasowy zakres ruchu granicznego w obecnie funkcjonujących przejściach granicznych" - podkreśla w komunikacie resort spraw wewnętrznych i administracji. W wyjątkowych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy w innych miejscach.

Aktualny wykaz przejść na granicy ze Słowacją obejmuje 22 pozycje. Pełną listę można znaleźć tutaj.  

Tak jak do tej pory granicę można przekraczać zarówno pieszo jak i samochodem na przejściach: Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie) oraz Korbielów, Zwardoń, Ujsoły, Bór i Jaworzynka (woj śląskie) oraz Leluchów, Konieczna, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów, Winiarczykówka (woj. małopolskie).

Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie). Przejścia, gdzie dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy to: Zwardoń - Mýto i Ożenna. Ostatnie z tych przejść przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci. 

Tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy po raz pierwszy zostały wprowadzone 4 października w związku z nasileniem się nielegalnej migracji.