Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało dzisiaj, że wypłata zasiłków dla rodziców dzieci do lat ośmiu, którzy został wprowadzony zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kończy się 26 lipca.

Do 26 lipca rodzice dzieci do lat ośmiu mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Możliwość korzystania z tego świadczenia była cyklicznie przedłużana co dwa tygodnie. O kolejnym przedłużeniu resort rodziny długo milczał, wielu rodziców szukało jakichkolwiek informacji na ten temat. Od Słuchaczy dostawaliśmy kolejne wiadomości: Proszę państwa, czy wiadomo coś w sprawie zasiłku opiekuńczego po 26 lipca? W przedszkolach limity i nie można posłać dziecka

Na forach można znaleźć bardzo dużo osób, które nie mają co zrobić z dziećmi, a dyżurów w przedszkolach nie ma, bądź zwyczajnie boją się tam posłać dziecko - pisze pani Patrycja. Dyżury są w kilku placówkach wakacyjne, a żłobki i przedszkola mają ograniczenia w ilosci dzieci w grupach - zauważa Słuchacz Marcin.

Cytat

My jako rodzice jesteśmy w kropce

Możliwość korzystania z tego zasiłku kończy się 26 lipca - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Rodzice jednak - w razie potrzeby - będą mogli korzystać z zasiłku zgodnie z przepisami ogólnymi - tymi wynikającymi z ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola albo choroby niani, rodzice będą mogli uzyskać zasiłek na okres do sześćdziesięciu dni w roku.

Taki zasiłek przysługuje także w razie choroby dziecka do lat czternastu.  W przypadku starszych dzieci z niepełnosprawnościami taki zasiłek - do trzydziestu dni w roku - przysługuje do osiemnastego roku życia.

Dodatkowy zasiłek dla rodziców na czas zamknięcia placówek szkolno-wychowawczych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidywała możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca. Kolejne przepisy pozwoliły go przedłużyć do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał przez okres, na jaki z powodu COVID-19 została zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko.