Wychodząc naprzeciw stanowisku rektorów uczelni medycznych, niezwłocznie zostanie podjęta inicjatywa legislacyjna dotycząca zniesienia obowiązkowego stażu podyplomowego dla absolwentów wydziałów lekarskich - powiedział we wtorek wiceminister resortu zdrowia Piotr Bromber.

W czasie konferencji prasowej w Warszawie wiceminister Piotr Bromber powiedział, że "wychodząc naprzeciw stanowisku rektorów uczelni medycznych, niezwłocznie zostanie podjęta inicjatywa legislacyjna (o zniesieniu obowiązkowego stażu podyplomowego dla absolwentów wydziałów lekarskich - dop.red.), która sprawi, że tego typu rozwiązania będzie możliwe w praktyce".

Zaznaczył, że "to działanie wpisuje się w komponent ilościowy, by zwiększyć ilość lekarzy, ilość kadry medycznej, która jest niezbędna do tego, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców".

Wskazał, że obok komponentu ilościowego bardzo dużą wagę MZ przywiązuje, do jakości kształcenia.

Poinformował, że spotkanie z rektorami uczelni medycznych dotyczyło jakości kształcenia. Chcemy zapewnić, że oprócz tego, że zwiększamy ilość miejsc na kierunkach lekarskich, to również podejmujemy działania, by ta, jakość kształcenia była jak najlepsza - powiedział Bromber.

Wspomniał, że podczas wtorkowych rozmów "dużo mówiono o komunikacji między pacjentem a osobą wykonującą zawód medyczny oraz komunikacji między zawodami medycznymi". Chcemy by ten segment był mocniej uwidoczniony w procesie kształcenia - wskazał wiceszef resortu zdrowia.

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Zwróciliśmy się do ministra zdrowia o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych - poinformował wcześniej przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. Marcin Gruchała.

Kształcenie lekarzy, których w sposób szczególny brakuje w systemie, jest procesem niezwykle długotrwałym. To dzisiaj jest sześć lat studiów, rok stażu podyplomowego i pięć lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego. W momencie, kiedy specjaliści są tak potrzebni w naszym systemie, my jako Konferencja podjęliśmy dzisiaj uchwałę, zwracając się o zniesienie tego obowiązkowego podyplomowego stażu zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów - powiedział prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podczas wtorkowej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Uzasadniając wniosek, Gruchała wskazywał na wysoki poziom studiów medycznych i dużą ilość praktyki, którą odbywają studenci. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów - podkreślił.