Zmiany kadrowe w Kompanii Węglowej. Czterech wiceprezesów złożyło tam rezygnację ze stanowiska. W lutym mają zostać powołani ich następcy. Kompanią Węglową nadal zarządza dwuosobowy obecnie zarząd. Jednak to nie zmiany kadrowe, a zapewnienie płynności finansowej jest teraz najważniejszym problemem spółki. Prezes Kompanii zapewnia z kolei, że są pieniądze na wypłaty dla górników. Nie ma natomiast środków na "czternastki".

Jedynym ratunkiem dla Kompanii Węglowej jest sprzedaż kopalń. Dzięki podpisanemu w sobotę porozumieniu spółka będzie mogła sprzedać 4 kopalnie Węglokoksowi. To pozwoli funkcjonować firmie do maja, czerwca. A potem będą poszukiwani kolejni inwestorzy.

Na razie pieniądze na wypłaty są, gorzej - jak mówi prezes Kompanii - z "czternastką". Na to w tej chwili środków nie ma.

Na pewno będę prosił i rozmawiał ze związkami zawodowymi o rozłożenie wypłat na raty. To umożliwi przeprowadzenie tego procesu - powiedział reporterowi RMF FM prezes KW Krzysztof Sędzikowski. Zapewnia jednak, że w takiej czy innej formie, "czternastka" jest górnikom zagwarantowana i będzie wypłacona. 

Wyceny kopalń przeznaczonych do sprzedaży są już zaawansowane.

Źródłem środków na działalność w kolejnym etapie zakładanej restrukturyzacji KW - do połowy roku - ma być sprzedaż Nowej Kompanii Węglowej kolejnych siedmiu obecnie planowanych do tego zakładów. Wówczas akcjonariat Nowej Kompanii Węglowej ma być już poszerzony o nowych inwestorów i to oni - wraz z Węglokoksem - mają sfinansować zakup od KW drugiej transzy kopalń.

Zmiany kadrowe

Rezygnacje ze stanowisk złożyli wiceprezes ds. pracy Piotr Rykala, wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Władysław Kulczycki, wiceprezes ds. produkcji Janusz Chmielewski oraz wiceprezes ds. restrukturyzacji i rozwoju Tomasz Jakubowski.

W najbliższych dniach, myślę, że to będzie środa, maksymalnie czwartek ukaże się ogłoszenie ws. konkursu na trzy stanowiska: ds. finansów, ds. pracy i ds. produkcji. Rezygnujemy ze stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji. Skład zarządu będzie zmniejszony. Zarząd będzie prowadził dalej sprawy spółki w szczuplejszym, bardziej dynamicznym składzie - wyjaśniała przewodnicząca rady nadzorczej KW Małgorzata Dec-Kruczkowska.

Wyraziła nadzieję, że zarząd będzie znów pracował w pełnym składzie w połowie lutego.

Liczymy na to, że do konkursu zgłoszą się osoby, które swoimi kompetencjami będą wpisywały się w podstawowe potrzeby spółki i grupy kapitałowej, czyli przede wszystkim: restrukturyzacja rozumiana w sposób szeroki, czyli zarówno w obszarze finansów, produkcji, sprzedaży, czy też działalności tzw. pozaoperacyjnej - dodała Dec-Kruczkowska.

(pj)