Komisja weryfikacyjna przyjęła raport z dotychczasowy prac - poinformował jej przewodniczący Sebastian Kaleta. Główne tezy dokumentu dotyczą zaniedbań, których w procesie reprywatyzacji miał dopuścić się stołeczny ratusz. Raport zostanie przesłany do najważniejszych osób i instytucji w państwie.

Dziś odbyło się posiedzenie niejawne, na którym członkowie komisji głosowali nad raportem z prac. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę przyjmującą ten raport stosunkiem głosów: pięć głosów za przyjęciem raportu, dwa przeciw i dwa wstrzymujące - poinformował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Za przyjęciem raportu byli członkowie komisji delegowani przez PiS: Sebastian Kaleta, Paweł Lisiecki, Łukasz Kondratko, Jan Mosiński i Wiktor Klimiuk. Przeciw opowiedział się poseł PO-KO Robert Kropiwnicki oraz Sławomir Potapowicz (Nowoczesna). Od głosu wstrzymał się Bartłomiej Opaliński (PSL) i Adam Zieliński (w komisji z rekomendacji Kukiz'15).

Kaleta podkreślił, że raport stanowi przede wszystkim szczegółowy opis wszystkich podejmowanych przez komisję działań i jak również wnioski z kilkudziesięciu rozpraw.
Zapowiedział, że w najbliższych dniach dokument zostanie opublikowany na stronach internetowych resortu sprawiedliwości oraz na stronie komisjaweryfikacyjna.pl. Zapowiedział, że komisja będzie dalej działała i konsekwentnie pracowała nad kolejnymi sprawami. Długa droga jeszcze przed nami, ponieważ wątków do zbadania jest jeszcze bardzo dużo - powiedział.


Kaleta przypomniał też trzy postulaty legislacyjne komisji. Pierwszy to precyzyjne uregulowanie w przepisach, aby nie można było przekazywać w procesie reprywatyzacji nieruchomości, które zamieszkują lokatorzy komunalni. Drugi postulat dotyczy tego, by odszkodowania dla lokatorów przyznawane przez komisję były wypłacane z Funduszu Reprywatyzacji podległego rządowi. Teraz środki te trafiają do miasta, które twierdzi, że nie może wypłacać odszkodowań i wnosi skargi do sądu.

Trzeci postulat legislacyjny to zmiana przepisów dotyczących kuratorów. Komisja zarekomendowała zwiększenie kontroli przez sądy nad działalnością kuratorów oraz zwrócenie większej uwagi w postępowaniach na ochronę interesów Skarbu Państwa.

Komisja weryfikacyjna od czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.