21 września w życie wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego. Tym razem dotyczą one nie kierowców samochodów, ale pieszych i rowerzystów. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie.

W Dzienniku Ustaw w sierpniu br. została opublikowana m.in. nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Przepisy od 21 września wprowadzą zmiany m.in. w prawie o ruchu drogowym.

Jedna ze zmian dotyczy dróg dla rowerów. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, będą one traktowane jak jezdnia oraz torowisko. "Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, albo przechodzący przez te części drogi, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, (...), korzystać z przejścia dla pieszych" - brzmi obowiązujący od 21 września artykuł ustawy. Dotychczas mowa w nim była jedynie o jezdni oraz torowisku.

Dla pieszych oznacza to nie tylko konieczność zachowania szczególnej ostrożności, ale też to, że jeśli wejdzie na ścieżkę rowerową w niedozwolonym miejscu, to zostanie ukarany mandatem.

Przechodzenie przez ścieżkę rowerową poza przejściem dla pieszych jest od dzisiaj dozwolone tylko w przypadku, gdy odległość od przejścia dla pieszych jest większa niż 100 metrów. Można przejść również na skrzyżowaniu z tą drogą, nawet jeśli odległość do przejścia dla pieszych jest mniejsza niż 100 metrów. 

Jeśli w pobliżu nie znajduje się przejście dla pieszych, ale jest tunel lub wiadukt - pieszy musi z niego skorzystać.

Piesi, przechodząc przez drogę rowerową, mogą skorzystać również z przejścia sugerowanego. Przejścia sugerowane są powierzchnią jezdni, która dopuszcza, by pieszy przeszedł przez ulicę w tym miejscu. 

Zgodnie z art. 2. Prawa o ruchu drogowym (pkt 11a) oznacza ono: nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

W przeciwieństwie do tradycyjnego przejścia z pasami, na przejściach sugerowanych pieszy nie ma pierwszeństwa przed zbliżającymi się pojazdami

Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa

Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i przejść przez jezdnię najkrótszą drogą - prostopadle do osi jezdni.

Ministerstwo Infrastruktury zwraca uwagę, że dotychczas zasady przechodzenia przez ścieżki rowerowe nie były uregulowane, co prowadziło do licznych konfliktów między pieszymi i rowerzystami.

Zgodnie z ustawą, pieszy nie ma pierwszeństwa na ścieżce rowerowej i nie może wejść pod jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Pierwszeństwo takie ma dopiero w momencie, kiedy już znajduje się na przejściu.

Na drodze dla rowerów zabrania się zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia. W ustawie pojawił się też zapis, że przez drogę dla rowerów nie można przebiegać.

Koniecznie należy pamiętać też o tym, że w czasie przechodzenia przez jezdnię zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które mogą ograniczać możliwość obserwacji sytuacji.