Gliwicka prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do nieprawidłowości przy przekazywaniu przez Komisję Majątkową przy MSWiA nieruchomości w Żorach. Doniesienie w tej sprawie przesłało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według ustaleń CBA, w Żorach Komisja Majątkowa rozpatrywała wniosek o odszkodowanie za utracone nieruchomości o powierzchni 42 hektarów. Tymczasem ostatecznie przyznano 360 hektarów.

Gliwicka prokuratura prowadzi już dwa inne postępowania związane z przekazywaniem kościelnych gruntów przez Komisję Majątkową. Pierwsze, rozpoczęte w 2008 r., powinno się zakończyć do końca tego roku. Głównym podejrzanym jest w nim były pełnomocnik instytucji kościelnych w sprawach toczących się przed Komisją Majątkową Marek P. został zatrzymany i aresztowany we wrześniu ub. roku.

Ciąży na nim osiem zarzutów, m.in. korumpowania osoby pełniącej funkcję publiczną w Komisji, trzy dotyczące oszustwa na szkodę dwóch osób fizycznych i jednej instytucji na łączną sumę ok. 10 mln zł oraz kolejne dotyczące m.in. zatajenia majątku, nadużycia uprawnień przy sprzedaży nieruchomości i przywłaszczenia 300 tys. zł.

W kwietniu tego roku po doniesieniu CBA gliwicka prokuratura wszczęła też postępowanie, które ma ustalić, czy doszło do przestępstwa przy przekazywaniu gruntów parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju. W tym postępowaniu nikt dotychczas nie usłyszał zarzutów.

CBA od października ubiegłego roku szczegółowo analizuje działalność Komisji Majątkowej. Dotychczasowym wynikiem tych działań było ujawnienie łącznie 28 przypadków, w których mogło dojść do przestępstw, w tym do niegospodarności, przekroczenia uprawnień, oszustw i poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Komisja Majątkowa, która przestała istnieć na początku marca tego roku, od przeszło 20 lat decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa. Od jej orzeczeń nie przysługiwały odwołania. W trakcie swej działalności Komisja przekazała stronie kościelnej ponad 65,5 tys. ha oraz 143,5 mln zł. Według mediów wartość zwróconego majątku sięgała 5 mld zł.