Jedna trzecia kobiet żołnierzy mówi, że spotkała się w wojsku z mobbingiem, a prawie 20 proc. z molestowaniem seksualnym - informuje "Gazeta Wyborcza". Dziennik dotarł do wyników badań, które na polecenie szefa MON przeprowadziło Wojskowe Biuro Badań Społecznych.

Wszystkich kobiet w polskiej armii jest ok. 1 tys. Z badań wynika, że 12 proc. żołnierek doświadczyło mobbingu, a 21,5 proc. było świadkami takich zachowań przełożonych. 6 proc. ankietowanych przyznało, że doświadczyły molestowania seksualnego, a kolejnych 12,6 proc. spotkało się z molestowaniem w wojsku, ale nie dotknęło ich ono osobiście.

Ankieterzy pytali też, jak dochodzi do molestowania.Kobiety najczęściej zakreślały odpowiedź, że są to "uwagi o charakterze seksualnym". Na pytanie o "propozycję pocałunków, rozebrania się, przytulania" ok. 1 proc. ankietowanych kobiet stwierdziło, że to zjawisko częste, a 6 proc. -że sporadycznie. Rzadko także, według autorów badań, dochodziło do "gestów seksualnych" ze strony mężczyzn.

Jak MON reaguje na wyniki badań? Na razie do wszystkich jednostek rozesłano film "Jak radzić sobie z molestowaniem seksualnym".