​Rozporządzenie w sprawie dodatku węglowego pojawi się dopiero w ciągu kilku dni - przekazał RMF FM rzecznik prasowy resortu klimatu i środowiska. Choć ustawa w tej sprawie weszła już w życie, to gminy nadal nie mogą przyjmować wniosków o 3 tysiące złotych dodatku, bo - jak twierdzą - brakuje przepisów wykonawczych. Jak sprawdził jednak nasz dziennikarz, we Wrocławiu wnioski są przyjmowane.

Prawnicy wrocławskiego urzędu uznali, że zgodnie z ustawą obywatele muszą mieć prawo do złożenia wniosku już dziś i Wrocław przygotował swój wzór wniosku.

To prawo wynika z aktu wyższego rządu, czyli ustawy. Nie ma przepisów, które by wprost wymagały, aby wnioski były składane na wzorze zgodnym z odpowiednim rozporządzeniem. Istotne jest, aby ten wniosek zawierał te dane, które są konieczne do przyznania świadczenia. One są zawarte w ustawie - mówiła mi Natalia Cistowska z wrocławskiego magistratu. Pierwsi Wrocławianie złożyli wiec już swoje wnioski.

Ale wiele innych samorządów jednak nie wychodzi przed szereg i czeka na rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także zawarty w nim wzór wniosku. W tym czasie urzędy i ośrodki pomocy społecznej się przygotowują

Wiem, że tutaj ośrodek stara się takie kroki wyprzedzające poczynić, rozmawiano m.in. z drukarniami lokalnymi, tak, aby gdy ten wzór pojawił się, sprawnie go móc wydrukować i wdrożyć procedurę składania wniosków w życie - mówił mi rzecznik urzędu w Skierniewicach Przemysław Rybicki.

Problemy z wnioskami o dodatek węglowy

Wniosku o dodatek węglowy nie można złożyć ani przez internet, ani osobiście w urzędzie. Brakuje rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. Projekt rozporządzenia i projekt wzoru wniosku wcześniej zostały co prawda opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji - problem jednak w tym, że to nadal projekt, a do tego rządowa strona działa z problemami.

Gminy nie mogą więc przyjmować wniosków o dopłaty, a urzędnicy twierdzą, że czekają tylko na rządowe przepisy. Urzędy wyznaczyły już nawet na dziś specjalne dyżury w sprawie dodatku węglowego - zwykle w godzinach popołudniowych - ale z adnotacją, że odbędą się one pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Opracowanie: