30 skazanych odmawia przyjmowania posiłków, bo dyrekcja nie chce zalegalizować gier hazardowych w więzieniu. Szefostwo zakładu wprowadziło pierwsze kary dla więźniów, biorących udział w akcji.

Większości osadzonym zakazano posiadania w celach: telewizorów, radio-odbiorników i gier komputerowych. Dyrektor kłodzkiego więzienia zamierza też ograniczyć im widzenia, udział w zajęciach oświatowych i zakupy w kantynie. Najwyższa kara, jaką można zastosować wobec skazanego to izolatka.