Tymczasowe obowiązki metropolity warszawskiego papież Benedykt XVI powierzył kardynałowi Józefowi Glempowi. Kiedy może pojawić się nowy kandydat na to stanowisko?

Abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Papież rezygnację przyjął - podała Nuncjatura Apostolska w Warszawie. Benedykt XVI powierzył kard. Glempowi pełnienie funkcji administratora archidiecezji warszawskiej do czasu podjęcia dalszych decyzji. czytaj więcej

Polski Kościół musi najpierw otrząsnąć się z szoku, jaki wywołała historia agenturalnej przeszłości arcybiskupa Wielgusa.

Sama procedura wyboru kandydata na metropolitę nie jest skomplikowana. Nuncjusz apostolski po konsultacjach z przewodniczącym Episkopatu i prymasem przedstawi Benedyktowi XVI trzy nowe kandydatury. Zazwyczaj jest tak, że papież wybiera nominata spośród trzech zgłoszonych duchownych, ale może także wskazać kogoś innego.

Można się spodziewać, ze po doświadczeniach z kandydaturą abpa Wielgusa nowego kandydata poznamy dopiero za kilka, kilkanaście tygodni.