Żeby dostać się na kierunek dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wymagała zaświadczenia od księdza proboszcza. Według Komisji Europejskiej, uczelnia nie miała do tego prawa.

Jak podaje Onet, w tej sprawie interweniował Marek Jopp, który do niedawna był szefem toruńskich struktur SLD. W 2017 r. w założonej przez ojca Rydzyka uczelni chciał rozpocząć podyplomowe studia. Znalazł się na liście studentów, ale gdy po wywiadzie dla Onetu władze szkoły odkryły, że nie dostarczył zaświadczenia od proboszcza, wykreśliły go. Lewicowy działacz nie mógł zostać studentem, bo nie był wierzący.

Jak relacjonuje Onet, odwoływał się do instytucji państwowych, ale zarówno sąd administracyjny, jak i rząd PiS przyznały rację WKSiM. Sprawa jest teraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a prócz tego powództwo cywilne rozpatruje Sąd Rejonowy w Toruniu.

Informatyka medialna nie dla wszystkich

We wrześniu 2017 r. Onet pisał, że uczelnia redemptorystów zaczęła nabór na nowy kierunek: informatykę medialną. Jednym z wymaganych dokumentów, było zaświadczenie od księdza proboszcza. Czesne wynosiło tylko 1300 zł za semestr. Władze WSKSiM nie ukrywały, że ta niska cena jest możliwa dzięki przyznaniu unijnych pieniędzy przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wtedy Marek Jopp poinformował o sprawie instytucje państwowe i europejskie. Nie może być tak, że przyjęcie na dotowane z publicznych pieniędzy studia uzależnia się od wiary - tłumaczył. Skierowałem już pismo do Komisji Europejskiej - powiedział w rozmowie z Onetem.

Uczelnia stwierdziła wtedy, że przy wymaganiu dotyczącym dostarczenia opinii proboszcza znajduje się gwiazdka z wyjaśnieniami, więc nie może naruszyć przepisów.

Jak ujawnił Onet, gwiazdka została dopisana przez uczelnię dopiero w trakcie naboru, po tym, jak wybuchł skandal związany z dokumentacją, potrzebną do rekrutacji.

KE: Była dyskryminacja

Komisja Europejska uznała, że doszło do pośredniej dyskryminacji kandydatów na studia ze względu na wyznawaną religię, co jest zakazane w Unii Europejskiej.

Komisja przeanalizowała tę praktykę. Stwierdziła, że wprowadzając wymóg dostarczenia opinii księdza proboszcza jako dokumentu koniecznego do udziału w szkoleniu zawodowym, beneficjent wyżej wymienionego projektu współfinansowanego przez UE naruszył art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 - czytamy w piśmie unijnej komisarz Marianne Thyssen skierowanym do europosła Tadeusza Zwiefki, który też zaangażował się w sprawę.

Polski rząd będzie musiał teraz dokonać "korekty finansowej" związanej z tym zadaniem i wdrożyć takie działania, które pozwolą uniknąć podobnej dyskryminacji w przyszłości.

To dobrze, że komisja zwróciła uwagę na dyskryminację - cieszy się Marek Jopp w rozmowie z Onetem. O sukcesie będziemy mogli jednak mówić dopiero wtedy, gdy kandydaci na kierunki dotowane z publicznych środków nie będą musieli dostarczać żadnych zaświadczeń od proboszczów. Teraz mieliśmy przecież do czynienia z kuriozum, żeby promująca tolerancję Unia dofinansowywała kierunek, na który mieli być przyjmowali ludzie tylko z zaświadczeniem od duchownego jednej wiary.