Komisja Europejska jest gotowa wycofać pozew przeciwko Polsce w sprawie obwodnicy Augustowa. Stawia jednak warunek. Alternatywna trasa nie będzie przebiegać przez Dolinę Rospudy. Według ministra środowiska, nowa trasa będzie tańsza i dłuższa od pierwotnie planowanej o zaledwie dwa kilometry. Rząd zapowiedział już prośbę do Trybunału w Luksemburgu o zakończenie procesu.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.