Komisja Europejska wezwała pięć państw UE, w tym Polskę, do jak najszybszego dostosowania się do unijnych norm jakości powietrza. Od pięciu lat kraje te nie przestrzegają dopuszczalnych norm stężenia niebezpiecznych pyłów. Emitują je głównie zakłady przemysłowe, samochody i domowe systemy ogrzewania.

Wskazana piątka - Austria, Czechy, Niemcy, Polska i Słowacja - ma dwa miesiące na zastosowanie się do ponaglenia KE. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Surowe normy są konieczne, by chronić zdrowie obywateli UE. W Europie zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ponad 350 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Państwa członkowskie muszą w pełni respektować ograniczenia w strefach, gdzie przedłużenie terminów nie jest możliwe - powiedział komisarz ds. ochrony środowiska Janez Potocznik.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza, kraje UE mają obowiązek zapewnienia zgodności stężenia PM10 (największe cząstki o wielkości 10 mikrometrów, znane jako PM10) z określonymi wartościami granicznymi. Od 2005 roku maksymalny poziom koncentracji dziennej wynosi 50 mikrogramów na m sześc. Nie można go przekroczyć więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego.