Gdyby zsumować deklarowane oszczędności naszych parlamentarzystów, okazałoby się, że udało im się zgromadzić ponad 58 mln zł. Połowa pierwszej 10. największych sejmowych ciułaczy to posłowie PO, ale największe oszczędności w walucie i papierach wartościowych, sięgające blisko 5 mln zł, zgromadził jednak poseł Samoobrony Waldemar Nowakowski, prezes spółki Lewiatan.

Większość oszczędności Nowakowskiego to akcje jego własnej firmy. Janusz Palikot z PO zajął trzecie miejsce. Jednocześnie zwyciężył w innym rankingu - w Klubie Biednego Posła

Klub Ciułaczy to ranking opisujący sumę wszystkich zadeklarowanych przez posłów oszczędności finansowych: środki pieniężne (we wszystkich możliwych walutach, po przeliczeniu na polskie złote według kursu NBP z 29 XII 2006) oraz papiery wartościowe (poz. I. oświadczenia). W tej kategorii nie były brane pod uwagę: polisy ubezpieczeniowe na życie, wpłaty na kasy mieszkaniowe, fundusze emerytalne, polisy emerytalne i wierzytelności.

Ranking oszczędności (pieniądze w złotówkach i obcych walutach oraz papiery wartościowe):

1. Nowakowski Waldemar Samoobrona 4 924 489,85
2. Wójcik Janusz Marek Samoobrona 4 358 525,00
3. Palikot Janusz PO 2 729 488,00
4. Kroll Henryk Niezrzeszeni 1 987 269,20
5. Pasło-Wiśniewska Maria PO 1 982 561,37
6. Drzewiecki Mirosław Michał PO 1 325 953,56
7. Korzeniowski Leszek PO 1 259 806,66
8. Kosecki Roman PO 1 211 105,66
9. Bestry Jan KPBezpartyjnych 1 150 000,00
10.

Ranking klubów wg oszczędności (pieniądze w złotówkach i obcych walutach oraz papiery wartościowe):

klub liczba posłów średnia wartość oszczędności (PLN)
1. Samoobrona 46 283 348,52
2. PO 131 161 989,50
3. SLD 55 138 463,33
4. PSL 25 101 528,47
5. PiS 150 58 616,93
6. LPR 29 42 491,42
Sejm 460 126 711,47

Ranking utworzony został w oparciu o dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym za rok 2006, składanych przez parlamentarzystów zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora.