Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ws. Piotra Najsztuba. W listopadzie 2019 r. sąd utrzymał wyrok uniewinniający dziennikarza ws. spowodowania wypadku. W 2017 r. mężczyzna potrącił na pasach 77-letnią kobietę.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP przez biuro prasowe Sądu Najwyższego, kasację Prokuratora Generalnego, w której ten wniósł o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy oddalił już 19 maja, uznając ją za "oczywiście bezzasadną". Orzeczenie zapadło na posiedzeniu niejawnym. Zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczyły m.in. nierzetelnej kontroli odwoławczej.

Prawomocny wyrok w sprawie zapadł w listopadzie 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd uniewinnił Piotra Najsztuba i utrzymał tym samym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie. Chodzi o wypadek, który dziennikarz spowodował w październiku 2017 roku.

Piotr Najsztub potrącił przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę. Dziennikarz nie posiadał prawa jazdy. Był trzeźwy. Jak ustalili biegli, prowadził samochód w ciężkich warunkach pogodowych i jechał z prędkością między 17 km/h a 25 km/h.

Sędzia Piotr Bojarczuk w uzasadnieniu tamtego wyroku podkreślał, że był on jedyną słuszną decyzją, jaka mogła w tej sprawie zapaść. Zaznaczył, że rolą sądu jest ocena konkretnego zdarzenia drogowego, a biegli stwierdzili, że nie ma obiektywnych dowodów, które pozwoliłyby na jego rekonstrukcję. Jak mówił, śladów nie zabezpieczono tak, jak trzeba, więc biegli musieli opierać się na pewnych założeniach.

Sąd zwracał też uwagę, że w momencie wypadku było ciemno, widoczność była ograniczona, a 77-latka, patrząc w lewą stronę, nie miała żadnej pewności, że jadący samochód się zatrzymał. To nie jest tak, że bycie osobą pieszą zwalnia (...) od zachowania szczególnej ostrożności - podkreślił sędzia.

Jak tłumaczył się dziennikarz?

Najsztub tłumaczył, że przejście dla pieszych było oświetlone lampami ozdobnymi i dopiero dwa miesiące później zamontowano tam nowe lampy. Stwierdził również, że pokrzywdzona kobieta stała z parasolem na tle krzaków. Była czarna na czarnym tle - relacjonował.

Najsztub usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, za co groziło mu do 3 lat więzienia.

Proces przed sądem I instancji toczył się dwukrotnie. Najpierw, latem 2018 r., Sąd Rejonowy w Piasecznie w trybie zaocznym uznał dziennikarza za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i nałożył na niego grzywnę w wysokości 6 tys. zł, a także orzekł na rzecz pokrzywdzonej rekompensatę w kwocie 10 tys. zł. Obciążył też dziennikarza kosztami postępowania w kwocie 5942,02 zł.