Złożyłam rezygnację z funkcji prezesa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu - poinformowała w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz. Dodała, że decyzja wynika z "troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań".

"Odnosząc się do publikacji medialnych na temat objęcia przeze mnie funkcji prezesa zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., oświadczam, że złożyłam rezygnację z tego stanowiska" - przekazała w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz.


Jak wskazała, "w aktualnej sytuacji doszłam do wniosku, iż wszystkie pozytywne działania Fundacji pod moim kierownictwem są i będą oceniane nie merytorycznie, a przez pryzmat mojej osoby".

"Decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa wynika z troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań, m.in. działań charytatywnych, edukacyjnych czy patriotycznych. Pragnę również podkreślić, iż eksponowane w mediach informacje na temat moich rzekomych zarobków były nieprawdziwe" - oświadczyła Kamila Andruszkiewicz.

Zarząd fundacji składa się jedynie z prezesa.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Jak czytamy - zajmuje się niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym, aktywizowaniem i wspomaganiem w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowaniem działań na rzecz dobra publicznego.

Kamila Andruszkiewicz jest żoną wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza.