Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu potwierdził wczoraj, że Polska, ograniczając podwyżki czynszów, narusza Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Co to oznacza? Ten wyrok otwiera właścicielom nieruchomości w Polsce prawo do żądania odszkodowań od Skarbu Państwa za cały okres bezprawia legislacyjnego, od 1995 roku do 2005 - tłumaczy Tomasz Urbaś, wiceprzewodniczący ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. Kamienicznicy swoje straty wycieniają na ok. 14 mld złotych.

Sędziowie ze Strasburga rozpatrywali ciągnącą się od lat sprawę właścicielki willi w Gdyni. Maria Hutten-Czapska twierdziła, że ze względu na ograniczane czynsze nie może osiągać dochodu ze swojej nieruchomości. Trybunał przyznał jej 30 tysięcy euro zadośćuczynienia, nie licząc zwrotu kosztów.