Nie ma zagrożenia, że koncesje na poszukiwanie w Polsce gazu łupkowego mogą się okazać nielegalne - mówi reporterowi RMF FM Henryk Jezierski. W ten sposób Główny Geolog Kraju odnosi się do informacji o toczącym się wobec Polski postępowaniu przed Trybunałem UE w Luksemburgu. Wszczęto je, bo polskie prawo geologiczne i górnicze jest niezgodne z unijną dyrektywą.

Tak może być, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu stwierdzi, że polskie prawo geologiczne i górnicze jest niezgodne z unijnym prawem. Komisja Europejska wszczęła wczoraj postępowanie przeciwko Polsce przed Trybunałem UE, bo uważa, że Polska nie przestrzega unijnej dyrektywy "w... czytaj więcej

Według Jezierskiego postępowanie przeciwko polskiemu rządowi będzie wkrótce bezprzedmiotowe, bo w Sejmie kończą się prace nad nową ustawą "Prawo geologiczne i górnicze". Nowe przepisy uwzględniają zastrzeżenia Komisji Europejskiej.

Bardzo niedługo zostaną zakończone prace nad tą nową ustawą i wtedy cała sprawa będzie bezprzedmiotowa. Nie przewiduję takiej sytuacji, że będziemy musieli wracać do wydanych koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego - tłumaczy Henryk Jezierski.

Zaznacza, że nie obawia się, iż może dojść do podważenia decyzji koncesyjnych przez firmy konkurencyjne wobec tych, które otrzymały zgodę na poszukiwanie surowca. Nie mamy takich konfliktowych sytuacji - podkreśla.

Jak twierdzi, wszystkie firmy, które wystąpiły o zgodę na poszukiwania, taką zgodę otrzymały.