Po 7 milionach złotych odebranych Instytutowi Pamięci Narodowej przez Sejm, kolejny milion obciął Senat. Senator SLD, Ryszard Jarzembowski chciał zabrać IPN-owi jeszcze 20 milionów złotych, ale ostatecznie wycofał tę poprawkę.

Senatorowie głosowali nad poprawkami do ustawy budżetowej. Senat najpierw zdecydował o odebraniu IPN-owi 2 milionów złotych, następnie przegłosował inną poprawkę, przyznając mu milion z przeznaczeniem na śledztwo katyńskie. To sprawia, że łącznie po zmianach Sejmu i Senatu Instytutowi odebrano niemal 8 milionów złotych.

Jednocześnie, poprawkę o odebranie IPN kolejnych 20 mln wycofał jej autor Ryszard Jarzembowski z SLD. Senator znany był dotąd m.in. jako jeden z najbardziej zagorzałych zwolenników likwidacji Funduszu Kościelnego. Teraz, ku zaskoczeniu wielu polityków stwierdził, że warto wesprzeć budowę Świątyni Opatrzności Bożej, ale kosztem budżetu Instytutu Pamięci Narodowej.

O wycofanie poprawki poprosił Jarzembowskiego szef SLD Krzysztof Janik. Zdaniem ekspertów, nie można finansować z budżetu państwa instytucji kościelnych.

Ani prymas Józef Glemp, ani Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie nie zwracali się o pomoc w sfinansowaniu z budżetu państwa budowy tej świątyni. Władze fundacji nie ukrywają jednak, że każdy grosz jest ważny, ponieważ do zakończenia budowy brakuje – jak szacuje fundacja – około 80 milionów złotych.