Stołeczna prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo ws. podejrzenia popełnienia oszustwa przez przedstawicieli Neckermanna w Warszawie. Mieli oni wprowadzać klientów w błąd co do realizacji podróży zgodnie z planem - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do prokuratury przez jednego z warszawskich adwokatów. Według niego, przedstawiciele Neckermanna w Warszawie wydali 23 września w imieniu spółki komunikat o realizacji wyjazdów zgodnie z planem. Adwokat twierdzi, że wprowadzał w błąd co do sytuacji finansowej spółki osoby, które między 23 a 25 września zawarły z tym biurem umowy.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jak przekazał PAP jej rzecznik prokurator Łukasz Łapczyński, postępowanie zostało wszczęte 4 października i dotyczy podejrzenia doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy z biurem podróży, poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości wywiązania się z umów i kontynuacji świadczenia usług.

Śledztwo jest prowadzone "w sprawie". Nikt dotychczas nie usłyszał zarzutów.

Władze największego na świecie biura podróży Thomas Cook poinformowały 23 września, że znalazło się ono na skraju bankructwa. Thomas Cook GmbH było właścicielem 100 proc. udziałów w Neckermann Polska.

Z kolei 25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. W momencie złożenia przez biuro tego oświadczenia, poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. Marszałek województwa tego samego dnia wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.