Doszliśmy do wspólnego stanowiska z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem ws. sieci szpitali; uzgodniliśmy nowe rozwiązania - powiedział wicepremier Jarosław Gowin po wspólnym spotkaniu z szefem resortu zdrowia. "Ostatnie tygodnie wypełniły nam bardzo intensywne rozmowy i współpraca z ministrem Konstantym Radziwiłłem. Szukaliśmy wspólnie rozwiązań, które pozwolą nam zbliżyć stanowiska, rozwiać przynajmniej część zasadniczych wątpliwości" - tłumaczył wicepremier.

Proponujemy dwa nowe rozwiązania - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Pod koniec lutego rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, lider Polski Razem, zgłosił wtedy zdanie odrębne. Wyjaśniał, że zastrzegł sobie prawo do zgłaszania w toku prac parlamentarnych poprawek do projektu.

Jaka sieć szpitali?

Szpitale będą kwalifikowane do sieci po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń - niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne). Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale "sieciowe" będą otrzymywały środki w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt - oprócz świadczeń szpitalnych - obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej.

Nowe rozwiązania, które zostaną wprowadzone w związku z tworzeniem tzw. sieci szpitali, mają dotyczyć m.in. powiązania ryczałtu z aktywnością placówek i poszerzenia katalogu procedur, które będą finansowane poza nim - tłumaczył wicepremier Jarosław Gowin.

Jak dodał, tym, czego się obawiał, był mechanizm ryczałtu - "polegający na tym, że szpitale z góry dostają pieniądze, i wtedy jest pytanie, czy tym szpitalom są potrzebni pacjenci, czy pacjenci nie będą traktowani jako zbyteczny koszt". Do ostatecznego kształtu ustawy chcemy zaproponować poprawkę, która będzie jednoznacznie przesądzała, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala, z wykonywaniem konkretnych procedur - twierdzi wicepremier Gowin. Uzgodniliśmy też, że poszerzona zostanie pula tych procedur medycznych, które będą finansowane poza ryczałtem - dodał.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że "wspólnie wypracowano najlepsze z możliwych na tym etapie rozwiązań". Poinformował, że będą one wprowadzone nie tylko jako poprawki do projektu, lecz także zostaną uwzględnione w rozporządzeniach wykonawczych.

Chodzi o to by z jednej strony, zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty - czy wręcz przymuszenia - by nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń, nie odwracały się tyłem do pacjentów - powiedział minister Radziwłł.

(ug)