Co czwarty Polak nie ma w tym roku postanowienia noworocznego - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 37 proc. badanych uważa, że 2022 rok będzie dla nich taki sam pod względem materialnym (finansowym), jak ubiegły. Ta odpowiedź dominowała także w pytaniach dotyczących spraw rodzinnych/osobistych (65 proc.) i zdrowotnych (69 proc.).

Badacze z United Surveys zapytali grupę 1000 osób o to, jakie w tym roku mają postanowienia noworoczne. Najwięcej głosów - 25 proc. - dotyczyło odpowiedzi "nie mam żadnych". Powyżej 20 proc. badanych wybrało także odpowiedzi: "chcę skupić się na byciu z bliskimi" (23,6 proc.), "zacznę prowadzić aktywniejszy tryb życia" (22 proc.) i "będę więcej oszczędzał" (21,4 proc.).

Trzeba zaznaczyć, że w tym pytaniu uczestniczy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Sporo osób zadeklarowało także, że w nadchodzącym roku znajdzie więcej czasu na czytanie książek, wyjście do kina, czy na koncert (18,9 proc. badanych), przejdzie na dietę (17,7 proc.) i rzuci palenie (11,1 proc.).

Wśród postanowień noworocznych znalazły się też: znalezienie lepszej pracy (8,7 proc.), poświęcanie mniej czasu na dotychczasową pracę (5,2 proc.), pójście do szefa po podwyżkę (4,1 proc.) i zaszczepienie się (4 proc.).

6 proc. badanych odpowiedziało, że ma inne postanowienia. Najmniej - 1,4 proc. - wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Jeśli chodzi o kobiety - wśród nich najwięcej wybrało odpowiedź "będę więcej oszczędzała" (28 proc.). 26 proc. ankietowanych wśród postanowień noworocznych ma prowadzenie aktywniejszego trybu życia, a po 25 proc. - przejście na dietę oraz znalezienie więcej czasu na czytanie książek wyjście do kina czy na koncert.

Z kolei wśród mężczyzn najwięcej - 31 proc. - badanych przekazało, że nie ma żadnego postanowienia noworocznego, 26 proc. chce skupić się na byciu z bliskimi, 18 proc. zamierza prowadzić aktywniejszy tryb życia, a 16 proc. chce więcej oszczędzać.

Sprawy materialne

W kolejnym pytaniu badacze zapytali ankietowanych, czy spodziewają się, że 2022 rok będzie dla nich lepszy czy gorszy niż 2021 pod względem materialnym (finansowym). Najwięcej osób - 36,9 proc. - udzieliło odpowiedzi "taki sam". 35,4 proc. badanych uważa, że będzie on gorszy niż poprzedni, 25,3 proc. - jest zdania, że będzie lepszy, a 2,5 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Wśród kobiet - najwięcej ankietowanych" (38 proc.) jest zdania, że nowy rok pod względem finansowym będzie taki sam jak 2021. 30 proc. uczestniczek badania wybrało odpowiedź "groszy", 28 proc. "lepszy", a 3 proc. "nie wiem / trudno powiedzieć".

Większymi pesymistami w tej kwestii wydają się mężczyźni. Wśród nich - najwięcej - 40 proc. - uważa, że przyszły rok pod względem finansowym będzie dla nich gorszy niż obecnie trwający. 36 proc. jest zdania, że będzie taki sam, a 22 proc., że lepszy. 2 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sprawy osobiste

Jeśli chodzi o sprawy osobiste - większość badanych uważa, że 2022 rok będzie taki sam jak kończący się - 66,1 proc. badanych. 21,6 proc. ankietowanych jest zdania, że może być lepszy, a 7 proc. wybrało odpowiedź "groszy". 5,3 proc. uczestników badania nie ma zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o kobiety - 67 proc. ankietowanych uważa, że zbliżający się rok będzie taki sam jak 2021 w sprawach rodzinnych. 19 proc. jest zdania, że będzie lepszy, 10 proc., że gorszy, a 4 proc. nie ma zdania.

Również wśród mężczyzn dominowała odpowiedź "taki sam" (65 proc.). 24 proc. badanych jest zdania, że 2022 rok będzie dla nich lepszy w sprawach osobistych, niż ubiegły, a 5 proc., że gorszy. 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sprawy zdrowotne

Ostatnie pytanie w tym badaniu dotyczyło spraw zdrowotnych. Najwięcej osób - 69 proc. - odpowiedziało, że zbliżający się rok będzie pod tym względem taki sam, jak kończący się. 21,9 proc. stwierdziło, że będzie lepszy, 6,7 proc., że gorszy, a 2,4 wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Odpowiedź "taki sam" dotyczące spraw zdrowotnych była najczęściej wybieraną wśród kobiet - 65 proc. 24 proc. uczestniczek badania jest zdania, że 2022 rok będzie pod tym względem lepszy, a 8 proc. - gorszy. 3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

U mężczyzn - podobnie jak u kobiet - najczęściej wybieraną odpowiedzią była "taki sam" (73 proc.). 20 proc. uważa, że przyszły rok będzie pod względem zdrowotnym lepszy niż kończący się, a 6 proc. - gorszy. 2 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym 17 grudnia 2021 roku.