"Plan B ministra zdrowia jest wyrazem desperacji, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów" - mówi RMF FM Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Bartosz Arłukowicz ogłosił, że jeśli "Porozumienie Zielonogórskie zamknie drzwi swoich przychodni", pacjenci będą mogli korzystać z innych placówek w tym rejonie: izb przyjęć oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć zamiast gabinetów lekarzy rodzinnych? Minister zdrowia nie doszedł do ugody z lekarzami rodzinnymi z Porozumienia Zielonogórskiego i wdraża plan B. "To nie są negocjacje. To eskalacje żądań" - grzmi Bartosz Arłukowicz i zapewnia, że jeśli... czytaj więcej

Żałuję, że w ciągu 12 naszych spotkań minister nie pokusił się o znalezienie planu C, czyli porozumienia, które mogłoby pokazać, jak można zrealizować pakiet onkologiczny - skomentował decyzję ministra szef Porozumienia Zielonogórskiego, czyli organizacji zrzeszającej lekarzy rodzinnych.

Według ostatnich danych, do tej pory kontrakty z NFZ na nowy rok podpisało niewiele ponad 50 procent lekarzy. Stąd decyzja ministra Arłukowicza, że to izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe będą przyjmować pacjentów z powiatów, w których po nowym roku nieczynne będą przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Mimo fiaska dotychczasowych negocjacji, obie strony deklarują wolę porozumienia. Jesteśmy chętni do dalszych rozmów. Mamy wyznaczone spotkanie na poniedziałek 29 grudnia - powiedział nam Jacek Krajewski.

Szef resort zdrowia także poinformował, że rozmowy będą kontynuowane, choć w jego ocenie odbywa się w ich trakcie "narastający festiwal żądań, roszczeń finansowych". Jest granica żądań finansowych, których nie można przekroczyć - podkreślił.

Z materiałów rozdanych dziennikarzom po briefingu w Ministerstwie Zdrowia wynika, że od początku roku odbyło 14 spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających lekarzy POZ - PZ uczestniczyło w 10 z nich.

Materiały zawierają listę dotychczasowych zmian dot. finansowania lekarzy POZ, na które Ministerstwo Zdrowia do tej pory przystało. Jest wśród nich ograniczenie dodatkowych badań diagnostycznych gwarantowanych w POZ. Wykreślono z nich m.in. oznaczanie przeciwciał anty-HCV, badanie wysiłkowego EKG, echokardiografię i większość badań ultrasonograficznych, w tym płuc, gruczołu krokowego, brzucha.

Zdaniem Krajewskiego, w sytuacji, w której minister stwierdza, że nie ma środków na realizację rozwiązań, które mają wejść w życie w 2015 roku, czyli m.in. pakietu onkologicznego, powinien zdecydować się na odłożenie ich w czasie.

W ocenie prezesa Porozumienia Zielonogórskiego rozwiązanie proponowane przez resort zdrowia, tj. ujednolicenie stawki kapitacyjnej (za jednego pacjenta) w przypadku wszystkich schorzeń, nie będzie działać na lekarzy motywująco w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Dziś za tych pacjentów lekarze otrzymują potrójną stawkę.

Obecnie podstawowa stawka kapitacyjna - czyli kwota, jaką lekarze POZ otrzymują za jednego pacjenta pozostającego pod ich opieką (który jest do nich zapisany) - wynosi 96 zł rocznie. Wzrasta ona dwukrotnie w przypadku dzieci do 6 lat i osób powyżej 65 lat, w przypadku dzieci w wieku 7-19 lat podstawową stawkę mnoży się przez 1,2. Stawka wzrasta trzykrotnie w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia lub cukrzycą. Powiększa się ją również o 10 proc. (jako tzw. katarkowe) w przypadku przyjęcia co najmniej 25 proc. pacjentów z chorobami układu oddechowego.

W zeszłym tygodniu NFZ opublikował zarządzenie ws. POZ. Wcześniej odbyły się rozmowy z przedstawicielami Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i doszło do podpisania porozumienia co do warunków finansowania POZ w 2015 roku.

W toku negocjacji zmniejszono m.in. zakres badań diagnostycznych do sprawozdawczości; ponadto wynegocjowano wskaźnik korygujący za pacjentów wieku 40-65 lat - będzie to 1,1. Utrzymano wskaźniki korygujące za pacjentów w różnych grupach wiekowych. Zarządzenie nie przewiduje natomiast dotychczasowych wskaźników korygujących za pacjentów z cukrzycą oraz chorobami układu krążenia. Podstawowa stawka kapitacyjna ma od 1 stycznia wynosić 136,80 zł rocznie za pacjenta, od 1 lipca 140,04 zł (jeżeli lekarz POZ będzie wykonywał i sprawozdawał wybrane badania), a od 1 października - 144 zł (przy wykonywaniu odpowiedniej liczby badań diagnostycznych).

(j.)