Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa. Zakłada on m.in. zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa - poinformowała liderka Inicjatywy Barbara Nowacka.

Ostatnie lata pokazują, że Polsce bardzo potrzeba rozdziału Kościoła od państwa i świeckości - uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Jeśli mamy być krajem demokratycznym, krajem równych praw i równych szans, pewne relacje trzeba przebudować i przemodelować - podkreśliła na konferencji prasowej przed Sejmem Nowacka.

Wskazała, że Inicjatywa Polska proponuje "szeroką dyskusję" na temat rozdziału Kościoła od państwa. Szeroką dyskusję, która pozwoli w następnym parlamencie zacząć działać tak, żeby mieć pewność, że relacje między Kościołem i państwem są zdrowe - dodała.

Jej zdaniem, Kościół Rzymskokatolicki próbuje ingerować m.in. w życie polityczne. Nie może tak być - nie ma na to naszej zgody, by (Kościół) pisał ustawy i wpływał na polityków, jak mają procedować prawo - stwierdziła Nowacka.

Poinformowała, że Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest "pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa".

Adam Ostaszewski z Inicjatywy Polskiej, który jest współautorem przepisów, wyjaśnił, że projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa, i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Ponadto Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; domaga się likwidacji Funduszu Kościelnego oraz opowiada się za likwidacją wszystkich komisji rządowo-kościelnych.

Ostaszewski dodał, że dzięki zniesieniu finansowania religii z budżetu, państwo zaoszczędzi ok. 1-2 mld zł, a na ubezpieczeniach duchownych - ok. 500 mln zł.

Nowacka przekonywała, że "jeśli państwo ma funkcjonować poprawnie, to nie ma powodu, żeby finansować jedną konkretną religię z budżetu państwa". Nie zobowiązują do tego żadne umowy, tylko to nasza decyzja - wskazała liderka Inicjatywy Polskiej.

Poinformowała, że do 20 lutego zbierane będą podpisy pod petycją w sprawie proponowanego projektu ustawy, która zostanie złożona w Sejmie. Jak dodała, jeśli sejmowa komisja ds. petycji nie rozpatrzy wniosku Inicjatywy Polskiej, to "ruszy projekt obywatelski".

Nowacka zaprosiła również wszystkie partie i organizacje do współpracy. Podkreśliła, że inicjatywę wspiera już m.in. Komitet Obrony Demokracji. Namawiam wszystkich do wspierania i popierania projektu. Kiedy projekt trafi do komisji sejmowej to wsparcie będzie niezwykle potrzebne - powiedziała.

Dopytywana, czy projekt ustawy uzyskał już poparcie partnerów Inicjatywy Polskiej z Koalicji Obywatelskiej, tj. Nowoczesnej i Platformy, Nowacka odpowiedziała: Nowoczesna ma bardzo zbliżone poglądy w tej sprawie - jestem przekonana, że będzie po tej samej stronie. Z Platformą oczywiście - tak, jak ze wszystkimi partiami - będziemy rozmawiać.

Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej mówił, że przez ostatnie lata na Kościół przekazywane były "miliardy złotych". Starczy - oświadczył. Według niego, proponowany projekt ustawy jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania.

Magdalena Filiks z KOD dodała, że jej organizacja wspiera projekt Inicjatywy Polskiej, bo uważa go "za bardzo ważny". Rozpoczyna on w Polsce bardzo ważną dyskusję, której zabrakło. To jest problem, który nie był rozwiązany przez wiele lat - mówiła.

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zawiązane zostało w lutym 2016 roku przez grupę lewicowych samorządowców oraz polityków zaangażowanych wcześniej w tworzenie Zjednoczonej Lewicy. W tym samym roku stowarzyszenie znalazło się wśród organizatorów "czarnych protestów" przeciwko rozpatrywanemu przez Sejm obywatelskiemu projektowi zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Z inicjatywy kierowanej przez Nowacką organizacji powstały ponadto - dwukrotnie odrzucone przez Sejm w pierwszym czytaniu - projekty liberalizacji prawa w tym zakresie (składane pod szyldem komitetu "Ratujmy kobiety"), które zakładały m.in. możliwość legalnego przerywania ciąży do 12. tygodnia.

We wrześniu ubiegłym roku Inicjatywa Polska podjęła decyzję o starcie w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej.

Opracowanie: