Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla kilku województw ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Szczególnie niebezpiecznie będzie na południu kraju.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przez oblodzeniem zostało wydane dla województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dotyczy w sumie 41 powiatów.

Zamarzające opady deszczu i deszczu ze śniegiem mogą prowadzić do oblodzenia dróg i chodników. Temperatura w tych regionach spadnie do - 6 stopni Celsjusza.

Wydane przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do godziny 7.30, a w przypadku powiatów podkarpackich do godziny 8.00 rano.


Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.