Minister zdrowia zapowiada likwidację kas chorych za dwa lata, tymczasem mija termin zatwierdzenia budżetów kas chorych na przyszły rok. Czy będzie to budżet lepszy od obecnego czy gorszy i czy poprawi się sytuacja pacjentów? Przedstawiciele Pomorskiej Kasy Chorych zapewniają, że tak.

Przedstawiciele Pomorskiej Kasy Chorych mówią, że przy założeniu wzrostu składki ubezpieczeniowej do 8 procent, pacjenci w przyszłym roku będą mieli znacznie lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Gorzej, jeżeli spełnią się zapowiedzi polityków o zamrożeniu składki na obecnym poziomie, czyli 7,75 procenta. „Nie będzie pieniędzy na nowe zadania, które wynikają z ustawy. Będzie bardzo trudno sfinansować rozszerzony zakres świadczeń stomatologicznych, zaopatrzenia ortopedycznego” - mówi dyrektor Pomorskiej Kasy Chorych, Andrzej Styczyński. Dodaje, że na pewno pojawią się wtedy kolejki bo kasy będą musiały redukować kontrakty z placówkami służby zdrowia.

Foto: Archiwum RMF

23:20