Problemy psychiczne to nie jest tabu, dotyczą one połowę społeczeństwa. W Krakowie rusza „HUMAN WEEK”- II Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Potrwa od 5 do 9 października.

To temat ważny dla nas wszystkich, gdyż każdego z nas czy naszych bliskich może dotknąć kryzys psychiczny. Tym razem odbywał się on będzie pt. "Od narodzin do dorosłości w dobie pandemii".

Z roku na rok wzrasta liczba uzależnień czy problemów psychiatrycznych i problemów osobowościowych - szczególnie u nastolatków. Jest coraz więcej prób samobójczych wśród nastolatków - główną przyczyną śmierci wśród osób miedzy 15. a 19. rokiem życia są samobójstwa, a dopiero na drugim miejscu wypadki komunikacyjne. ,Z naszych doświadczeń wynika, że jeśli umiera młody człowiek, to pierwszą przyczyną zgonu jest próba samobójcza, także jeśli chodzi o wypadki samochodowe to często są to próby samobójcze - mówi Maciej Pilecki, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ludzie odbierają sobie życie z różnych powodów. Najczęściej nie widzą innych rozwiązań. To jest rocznie około miliona osób - mówi Agata Dinter ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Najczęściej samobójcami są mężczyźni.W Polsce nawet połowa z nas może mieć problemy z kryzysem psychicznym, powszechnie postrzeganym jako depresja - dodaje Ditner.

Program "HUMAN WEEK"Codziennie w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbywać będą się dwa wydarzenia - to będą wykłady i dyskusje wraz z najlepszymi polskimi specjalistami. Wszystko odbywać się będzie online bezpłatnie, każdy będzie mógł wziąć w tych wydarzeniach udział i zadawać pytania.

Reforma psychiatrii - co nam się udało i co nam się jeszcze uda

5 października 2020 poniedziałek godz. 16:00

Od 3 lat toczy się w Polsce reforma psychiatrii dorosłych a od roku reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Jak zmienia się opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w Polsce? Jaki jest jej sens i cel reformy? Dlaczego nie powinna ona być obojętna dla mieszkańców Krakowa? Zapraszają: dr Marek Balicki, prof. dr hab. n. med.Andrzej Cechnicki, dr n. med. Agata Dimter, dr hab. n. med. Maciej Pilecki i gość specjalny Katarzyna Szczerbowska -Kisielińska.

W domu, w pracy a nie w szpitalu - O psychiatrii środowiskowej i nie tylko...

5 października 2020 poniedziałek godz. 18:00

Kryzys psychiczny niekoniecznie musi skończyć się hospitalizacją psychiatryczną. Opieka w domu, przy współpracy rodziny może temu zapobiec. Przy długim, chronicznym przebiegu choroby zespół leczenia środowiskowego, który prowadzi leczenie w domu pacjenta jest najważniejszym źródłem oparcia dla całej rodziny. Jest wiele czynników, które prowadzą pacjentów do zdrowienia, ale najważniejsze jest podjęcie i utrzymanie pracy zawodowej.

Zapraszają: dr Marta Cichońska, mgr Joanna Nolbrzak-Drozd, mgr Agnieszka Lewonowska-Banach, mgr Anna Liberadzka.

Czy student w pandemii to student w kryzysie?

6 października 2020 wtorek godz. 12:00

Czy student w pandemii to student w kryzysie? - doświadczania z pracy zdalnej ze studentami przeżywających  trudności natury psychicznej nasilającymi się w okresie pandemii. Wystąpienie poruszy temat specyfiki sytuacji epidemicznej i jej wpływu na kondycje psychiczną  młodych dorosłych na podstawie pracy w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji SOWA UJ. Zapraszają: Jagna Kazienko oraz Magdalena Pająk.

Czy dorosły może dojrzewać?

6 października 2020 wtorek godz. 16:00

Słowo dojrzewanie kojarzy nam się z uzyskaniem stanu,  który jest ostateczny. Czy to prawda? Zwykle, gdy mówimy o dojrzewani,u to myślimy o okresie od narodzin do pełnoletności. Czy jednak osoba dorosła ma szansę dalej się zmieniać?

Na te pytania odpowiada prof. Bogdan de Barbaro.

Czy krzywdzenie krzywdzi? O konsekwencjach doświadczenia przemocy w dzieciństwie

6 października 2020 wtorek godz. 18:00

Czy trzeba udowadniać, że krzywdzenie krzywdzi? Rzecz wydaje się oczywista. Nie jest jednak taką i to z wielu powodów. My, ludzie raczej jesteśmy optymistami - robimy plany na przyszłość i wierzymy, że nam się spełnią i raczej jesteśmy przekonani, że uraz wzmacnia charakter ("cierpienie uszlachetnia", "co cię nie zabije, to cię wzmocni"), niż prowadzi do uszkodzeń. Równolegle, troska o dzieciństwo, jako okres, w którym może wydarzyć się nieodwracalne nieszczęście, zakorzeniła się w kulturze. W efekcie łatwo oscylujemy między mitem dziecięcej kruchości, a mitem dziecka niezniszczalnego, odpornego na każdą ranę, jak "chłopiec w czepku urodzony" z baśni braci Grimm, który wychodzi cało ze spotkania za złym królem, sieroctwem i samotnością, zbójcami w lesie i śmiercią. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Wykład spróbuje przybliżyć skomplikowaną naturę dziecięcej kruchości i dziecięcej siły oraz wpływu przemocy na rozwój dziecka. Zaprasza dr n. med. Krzysztof Szwajca.

Quo vadis psychiatrio?

7 października 2020 środa godz. 16:00

Rozmowa o reformie psychiatrii, wyzwaniach stawianych w okresie pandemii oraz o tym, że choroby psychiczne stają się coraz mniej wstydliwe. Zapraszają prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec oraz prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek.

Czas mroku - czas mocy. Rozmowa prof. Dominiki Dudek z Pauliną Młynarską

7 października 2020 środa godz. 18:00

Prof. Dominika Dudek rozmawia z Pauliną Młynarską o kryzysach psychicznych i sposobach ich przezwyciężania.

Mecz piłki nożnej "Dokopać psychiatrom" II edycja

8 października 2020 czwartek godz. 12:00

Zapraszamy na transmisję meczu piłki nożnej "DOKOPAĆ PSYCHIATROM".

Jedną z drużyn biorących udział będą, naturalnie lekarze psychiatrzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - organizatora wydarzenia, zaś drużyną przeciwną będą przedstawiciele Organizatora i Współorganizatorów Human Week-Uniwersytet Jagielloński oraz Urząd Miasta Krakowa.

Będzie to idealna okazja, aby zobaczyć na boisku mieszankę wybuchową!

Pierwsze chwile - pierwsze szanse

8 października 2020 czwartek godz. 16:00

O początkach życia psychicznego, ciąży i porodzie.

O depresji  poporodowej i depresji wczesnodziecięcej.

Na całym świecie ostatnie odkrycia naukowe dotyczące rozwoju i funkcjonowania mózgu potwierdzają coś, co wiemy intuicyjnie od dawna; że warunkiem optymalnego rozwoju mózgu człowieka, zarówno pod względem możliwości intelektualnych, jak i uczuciowych jest dobra, kochająca relacja między rodzicami a dzieckiem, czyli czułość i empatia, zainteresowanie i radość w oczach matki, kiedy patrzy na swoje dziecko - wskazuje Maja Zagajewska.

Zielony Domek w Krakowie - wsparcie dla rodziców z dziećmi.

Przez sztukę do zdrowia

8 października 2020 czwartek godz. 18:00

To opowieść o poezji, teatrze i malarstwie, które w  grupie poetyckiej, w teatrze Psyche i w Galerii Miodowa od ponad trzydziestu lat są dla krakowskich pacjentów i artystów przestrzenią wspólnoty i kreatywnego wyrazu. To opowieść o odkrywaniu zdrowych zasobów w osobie chorującej ale też o uwrażliwianiu odbiorców na cierpienia drugiego.

Zapraszają: Anna Bielańska, Krzysztof Rogoż, Małgorzata Bundzewicz oraz Zespół  Teatru "Psyche".

Siedem filarów zdrowia psychicznego - perspektywa psychologiczna

9 października 2020 piątek godz. 16:00

Z psychologicznego punktu widzenia zdrowie psychiczne jest czymś więcej niż brakiem dotkliwego cierpienia emocjonalnego, ponieważ wiąże się ze zgodą na dojrzewanie i pokonywanie zadań rozwojowych oraz stawianiem czoła wyzwaniom egzystencjalnym - a więc stawaniem się w pełni osobą. Owa spójność jest jednak ideałem a nie przeznaczeniem. W referacie zostaną przedstawione filary tego procesu i przeszkody na drodze jego realizacji w kontekście badań psychologicznych i psychoterapii.

Zaprasza ks. dr Jacek Prusak.

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

9 października 2020 piątek godz. 18:00

W trakcie wykładu omówione zostaną różnorodne kierunki rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem kształtowania się tożsamości płciowej i seksualnej oraz normatywnych i nienormatywnych zachowań seksualnych.

Zaprasza mgr Marta Dora.

Ponadto, przy centralnej rejestracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 będzie w terminie 5-9 października w godzinach 9:00-14:00 przygotowany punkt informacyjny o oferowanej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oferowanej w Szpitalu Uniwersyteckim.