Polska powinna się pospieszyć - mówi Guenter Verheugen

"Od dostosowania polskiego prawa zależy jak szybko będziecie w Unii Europejskiej" - mówi w Warszawie unijny komisarz do spraw poszerzenia Wspólnoty - Guenter Verheugen. Jest w Polsce, po raz pierwszy jako człowiek odpowiedzialny w Unii za przyjmowanie nowych członków.

Verheugen po rozmowie z Ministrem Spraw Zagranicznych Bronisławem Geremkiem, powiedział że Polska na pewno będzie członkiem Unii przed 2005 rokiem. O integracji Polski z Unią, Gunter Verheugen będzie jeszcze rozmawiać z prezydentem, premierem, parlamentarzystami i kierownictwem SLD.

Wiadomości RMF FM 12:45