W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie Sławomir Pietrzyk wręczyli Nagrody Złotej, Zielonej i Honorowej Gruszki dla wyróżniających się dziennikarzy za 2018 r. Dodatkowo, odznakami Honoris Gratia uhonorowano dwóch dziennikarzy i krakowskiego fotografa.

Złota Gruszka trafiła do Wojciecha Żurawskiego z agencji Reuters. Zieloną Gruszką został wyróżniony Dawid Serafin z Onetu, a honorową Złotą Gruszkę otrzymał Bronisław Cieślak - dziennikarz, aktor, prezenter telewizyjny, poseł na Sejm III i IV kadencji.


Odznakę Honoris Gratia otrzymała Małgorzata Wosion-Czoba. Dziennikarka zawodową drogę rozpoczęła w 1996 roku w "Gazecie Wyborczej" - oddział w Krakowie, gdzie przez kilka lat opisywała obrady Rady Miasta Krakowa, działania zarządu miasta i miejskie uroczystości. W marcu 2019 roku obchodziła dwudziestolecie pracy jako dziennikarz w Polskiej Agencji Prasowej. Z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznaki otrzymali również: Włodzimierz Jurasz - dziennikarz prasowy, redaktor wielu krakowskich tytułów prasowych i współpracownik czasopism ogólnopolskich oraz Lesław Pizło - krakowski fotograf i historyk krakowskiej fotografii.

Nagroda Złotej i Zielonej Gruszki to forma szczególnego wyróżnienia dziennikarzy prasy, radia i telewizji z terenu Polski południowej. Jest przyznawana corocznie w okolicach rocznicy ukazania się pierwszej polskiej gazety "Merkuriusz Polski" wydawanej w Krakowie. Nagrodę tę przyznaje każdorazowo Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie za szczególne osiągnięcia dziennikarskie mające walor odkrywczości i świeżości, bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne ujmowane w formie warsztatowo nienagannej.

Przez tę nagrodę jury wyróżnia autorów przedstawiających swoimi publikacjami świadome dążenie do twórczej ingerencji w istniejącą rzeczywistość i chęć do niekonformistycznego oświetlania przedstawionych zjawisk, wydarzeń i procesów społecznych, zachodzących w naszym kraju.