Grupa Bauer Media (właściciel Radia RMF FM) ogłosiła, że w ramach nowej strategii biznesowej wchodzi w sektor usług marketingowych i sprzedażowych, skupiając się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw.


Bauer zaoferuje klientom z sektora MŚP usługi marketingowe i generowanie potencjalnej sprzedaży w formie kompleksowego i w pełni zintegrowanego pakietu rozwiązań, dostępnych przez prosty w obsłudze kokpit, umożliwiający traking, kontrolę i analizę skuteczności. Mówiąc wprost: Bauer uruchomi portal dla małych i średnich przedsiębiorców, który pozwoli - bez angażowania gigantycznych funduszy - zarządzać marketingiem własnej firmy. Będzie można za jego pośrednictwem zamawiać usługi i kontrolować przynoszone przez nie efekty.

Bauer nie zdradza na razie szczegółów.

Jest to reakcja na wyraźne i wymierne perspektywy rynkowe, jako że w 2018 roku europejski rynek reklamy cyfrowej wynosił około 50 miliardów EUR i wykazywał silną tendencję wzrostową.

Nowa oferta zapewnia odpowiednią strategię dopasowaną do istniejącej działalności Grupy Bauer Media, opierając się na jej wiedzy i znajomości ekosystemu marketingowego oraz możliwości spółek Bauera już znajdujących się w portfolio. 

Rozwiązania dostarczy Sunrise System, wiodąca spółka w dziedzinie pozycjonowania (Search Engine Optimization (SEO)) z siedzibą w Polsce, dostarczy rdzeń oferty nowych usług, która zostanie następnie poszerzona.

Grupa Bauer Media kontynuuje swoją transformację z wydawnictwa w wielobranżową spółkę portfelową skupioną na trwałym tworzeniu wartości.


Veit Dengler, członek Zarządu skomentował: Działalność wydawnicza pozostanie jądrem spółki, ale w dalszym ciągu szukamy atrakcyjnych możliwości uzupełnienia naszej głównej działalności i zdynamizowania rozwoju. 

Proces ten rozpoczął sie w roku 2006 wraz z nabyciem RMF FM, polskiej stacji radiowej, i jest kontynuowany  przez najnowsze akwizycje wiodących internetowych platform porównawczych w całej Europie. Rozwój w kierunku usług marketingowych i sprzedażowych dla rynku SME oznacza nowy kamień milowy w realizacji tej strategii.