Porozumienie chce wzmocnienia klasy średniej, która odpowiada za "spektakularny sukces Polski ostatnich 30 lat", wzmocnienia samorządów, przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa i jest przeciwne omnipotencji państwa - mówił podczas konwencji programowej tej partii jej lider Jarosław Gowin.


Prezes Porozumienia Jarosław Gowin zabrał głos podczas odbywającej się zdalnie konwencji partii. Podkreślał, że po pandemii trzeba "wymyśleć świat na nowo, od nowa wymyśleć Polskę i od nowa wymyśleć centroprawicę".

Porozumienie, jak mówił, chce nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm. Opowiada się za tradycją Polski z jednej strony dumnej z siebie, z drugiej otwartej i tolerancyjnej.

Porozumienie, dodawał, uważa się za ugrupowanie chadeckie i uważa, że chrześcijaństwo jest fundamentem cywilizacji. Opowiada się jednak za "przyjaznym rozdziałem Kościoła od państwa", bo politycy nie powinni się wtrącać do spraw religii, a z drugiej strony polityka powinna być domeną ludzi świeckich.

Opowiadamy się za silnym państwem o wysokiej jakości usług publicznych - przekonywał Gowin. Porozumienie nie chce jednak państwa omnipotentnego, które "zagraża wolności i z definicji jest państwem niesprawnym".


Porozumienie jest też partią prosamorządową i opowiada się za wzmocnieniem samorządów. Jest partią progospodarczą, przekonaną, że w gospodarce sprawdza się wolny rynek, a interwencja państwa powinna być ograniczona.

Jesteśmy partią opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej - podkreślał Gowin. To klasa średnia jest autorem tego spektakularnego sukcesu, jakim było ostatnie 30 lat naszej ojczyzny - dodał.

Mówił też, że konserwatyzm Porozumienia jest "konserwatyzmem zielonym", a działania na rzecz środowiska partia wywodzi z przekonania, że ziemię trzeba zostawić w takim stanie, w jakim została powierzona.

Porozumienie stoi też na gruncie przeprowadzonej za jego kadencji w resorcie nauki najgłębszej w III RP reformy naukowej, która jednak, jak podkreślał, została przeprowadzona w porozumieniu ze środowiskami naukowymi i zyskała ich akceptację.


Gowin dodał, że w kierowanym przez niego resorcie rozwoju, pracy i technologii kończą się prace nad koncepcją przebudowy polskiej gospodarki.

Polityk wskazał, że Porozumienie jest także partią proeuropejską, opowiadającą się za silną i podmiotową obecnością Polski w UE, ale przeciwko poszerzaniu kompetencji unijnych instytucji oraz ich ideologizacji.

Porozumienie jest też partią dialogu i zgody narodowej, a także przekraczania podziałów - mówił Gowin. Zaprasza więc wszystkich do współpracy. W tym miejscu prezes Porozumienia podziękował posłom Agnieszce Ścigaj i Lechowi Kołakowskiemu za rozpoczęcie współpracy z jego partią. 

Złożył też deklarację solidarności z prof. Wojciechem Maksymowiczem. Wojtku, jesteś dla mnie ogromnym autorytetem - zwrócił się do niego Gowin.

Przed wystąpieniem były zarejestrowane wypowiedzi współpracowników Gowina, m.in. Marcina Ociepy i Michała Wypija, którzy określali swojego lidera m.in. jako "absolutnego męża stanu", polityka o "antycznej wrażliwości".