W 2017 r. powołamy Narodowy Instytut Technologiczny, który będzie naukowym zapleczem dla planu Morawieckiego - zapowiedział w rozmowie z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ustanowimy też Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, dzięki której do Polski będą przyjeżdżali zagraniczni studenci i naukowcy - dodał.

Jarosław Gowin /PAP/Rafał Guz /PAP

Jestem konserwatystą, więc wierzę w ewolucyjność, w reformowanie polskiej nauki i uczelni krok po kroku - stwierdził Gowin. Rok 2017 będzie kluczowy, bo w tym roku przedstawimy projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, oczekiwany od dawana przez środowisko akademickie - dodał. Zapowiedział też stworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zrealizujemy w ten sposób postulat od dawna formułowany przez naukowców. Chodzi o instytucję, która odpowiadałaby za system współpracy międzynarodowej, czyli tworzyłaby systemowe rozwiązanie, dzięki któremu polscy studenci i naukowcy wyjeżdżaliby na stypendia zagraniczne, ale równocześnie do Polski przyjeżdżałoby wielu studentów i naukowców z zagranicy - wyjaśnił.

Wicepremier dodał, że w roku 2017 resort zamierza także zreformować instytuty badawcze i powołać Narodowy Instytut Technologiczny. To będzie instytucja będąca czymś w rodzaju naukowego zaplecza dla planu premiera Morawieckiego - zaznaczył.

Gowin podsumował też 2016 rok w nauce. Po pierwsze, uniknęliśmy konfliktów ze środowiskiem akademicki, a to już jest dużo, bo wiadomo, że to środowisko dosyć sceptycznie podchodzi do naszego obozu politycznego. Wprowadziliśmy w życie ustawę deregulacyjną, czyli rozpoczęliśmy proces radykalnego ograniczania biurokracji na uczelniach. Uchwalona została ustawą o innowacyjności, która buduje pomost między nauka a biznesem. Rozpoczęliśmy bardzo szerokie konsultacje, których zwieńczeniem ma być Narodowy Kongres Nauki (19-20 września 2017 r.), na którym to kongresie przedstawię nową ustawę o szkolnictwie wyższym - wyliczał.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ma zacząć działać najpóźniej od stycznia 2018 r. Ma m.in. wspierać uczelnie w ich umiędzynarodowieniu i przyczynić się do zwiększenia współpracy nauki z gospodarką. NAWA oferowałaby też system stypendiów adresowanych zarówno do studentów i naukowców polskich, wyjeżdżających za granicę, jak i studentów i naukowców zagranicznych, przyjeżdżających do Polski. Jednym z zadań Agencji będzie też program grantowy wspierający powroty do kraju polskich naukowców.

(mn)